Vytvorené: pred 5 rokmi

Zooterapia

Čo je to
Zooterapia je všeobecný pojem pre rôzne druhy terapií, využívajúce pozitívne pôsobenie zvierat na človeka - na jeho fyzické aj emocionálne zdravie. Patrí k psychosociálnym a rehabilitačným metódam, zlepšuje psychickú pohodu človeka, pamäť aj koncentráciu, ale aj celkové fyzické zdravie. 

Prítomnosť zvierat môže znižovať krvný tlak, nervozitu či celkové napätie človeka. Citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľniť hormón interferón, ktorý posilňuje ľudský imunitný systém a tiež uvoľňuje endorfíny, tzv. hormóny šťastia. Liečivé pôsobenie zvierat úzko súvisí s empatiou, rešpektom a láskou, ktorú sú schopné zvieratá prejaviť. 
Vzťah zvieraťa s človekom pomáha rozvíjať sebavedomie, samostatnosť, zodpovednosť a zapojenie sa do spoločnosti. Rozvíja tiež jemnú a hrubú motoriku, orientáciu v čase a priestore, poznávanie a sociálne cítenie, pomáha pri nácviku koncentrácie a pamäti, podnecuje verbálnu i neverbálnu komunikáciu, prispieva k duševnej rovnováhe a motivácii. Zvieratá zmierňujú u človeka úzkosť, zmenšujú riziko srdcovo-cievnych i mozgových ochorení a uvoľňujú svalové napätie. 

Komu je určená
Terapia prostredníctvom zvierat má širokú využiteľnosť -  od liečby depresií, stresu, neuróz cez liečbu zmyslových a pohybových porúch až po poruchy správania a rôznu sociálnu patológiu. 

Zooterapia môže byť individuálna alebo skupinová. Vykonávajú  ju obvykle vyškolení zooterapeuti so vzdelaním pre jednotlivé druhy terapií. Nie je vekovo ohraničená, je určená pre ľudí rôznych vekových kategórií. 

Kategórie terapeutických zvierat
  • Asistenčné zvieratá – sú vycvičené na individuálne vykonávanie príkazov, alebo pre osoby so špecifickým problémom, napr. vodiace psy.  Takéto zvieratá pomáhajú zdravotne znevýhodneným zlepšovať kvalitu ich života a pomáhajú pri ich integrácii do spoločnosti.
  • Terapeutické zvieratá – sú súčasťou liečebného procesu jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov s rovnakým problémom. 
 
Typy zooterapie
  • Canisterapia – terapia prostredníctvom psa. 
  • Hippoterapia – terapia prostredníctvom koňa. Liečba je často spojená s liečbou pohybového ústrojenstva. Používa sa ako forma fyzioterapie najmä pri neurologických, kardiologických, ortopedických a duševných chorobách. U detí je vhodná aj pri poruchách správania, reči, telesných a duševných ochoreniach.  
  • Delfinoterapia – terapia prostredníctvom delfína. Delfín vydáva vysokofrekvenčné zvuky, ktoré sú súčasťou terapie. Ide o biofyzikálnu metódu, pri ktorej zvukové vlny vysokej frekvencie prenikajú telom človeka a majú terapeutický účinok. Ultrazvuk, ktorý delfín vysiela pomáha uvoľňovať svalstvo, pôsobí na činnosť mozgu, podporuje metabolizmus, pomáha harmonizovať, čoho dôsledkom je relaxácia, uvoľnenie a rovnováha. Delfinoterapia pomáha pri autizme aj detskej mozgovej obrne, Downovom syndróme, ADHD, poruchách pozornostiporuchách učenia, správania
  • Ornitoterapia – terapia prostredníctvom vtákov. Najčastejšie sa využívajú pre tento účel papagáje. Pomáha najmä ľuďom s Alzeimerovou chorobou aj  s mentálnym postihnutím. 
  • Insektoterapia – terapia prostredníctvom hmyzu. Najčastejšie využívaná je liečba pijavicou lekárskou, ktorá sa prikladá na špecifické miesta na ľudskom tele. Známa je najmä z histórie. 
  • Felinoterapia – terapia prostredníctvom mačiek. Terapia je vhodná napr. pre ľudí s duševnými problémami a obmedzenou hybnosťou. Liečba pomáha pri depresiách, autizme, po mozgovej príhode, pri mentálnej retardácii, telesnom postihnutí, zmyslových poruchách. Podporuje znižovanie krvného tlaku, rozvíja komunikáciu, upravuje srdcovú arytmiu, zmierňuje reumatické bolesti, precvičuje jemnú motoriku.