Vytvorené: pred 5 rokmi

Model Virginie Satirovej

Model Virginie Satirovej sa venuje komunikácii a vzťahom medzi všetkými členmi rodiny, kladie dôraz predovšetkým na pozitívnu hodnotu človeka a jeho rastové možnosti. Sústreďuje sa na proces zmeny od patológie k efektívnemu využívaniu zdravého potenciálu života. 

Virginia Satirova je predstaviteľkou americkej humanistickej psychológie a priekopníčkou rodinnej terapie. Zaujímala sa o zákonitosti ovplyvňujúce vzťahy v rodine, ktoré prispievajú k zdraviu. Vypracovala metódy pre skvalitnenie komunikácie a iných procesov v organizáciách a rodinách. Poukázala na súvis medzi pocitmi nízkeho sebahodnotenia s rôznymi spôsobmi komunikácie.

Ako funguje
Model pracuje s jednotlivcom, párom i rodinou. Pri práci sú členovia rodiny povzbudzovaní ku zmene komunikačných vzorcov tak, aby sa všetci členovia mohli pohnúť zo stavu prežívania bolesti, stresu a ohrozenia k zdraviu a rovnováhe, súčasne so smerovaním k naplneniu základných cieľov každého člena rodiny. 
Podporuje pritom vnútornú zmenu a životný rast človeka, zmenu motivačného nastavenia, ale aj zmenu správania sa jedinca vo vzťahu k iným ľuďom i k sebe. 

Model kladie dôraz na pozitívne orientovaný transformačný model terapie. Cieľom je v prítomnosti zmeniť dopad minulého negatívneho alebo patogénneho zážitku či udalosti a aktivizovať tak liečivý proces. Stavia na poznaní, že človek s podporou vnútorných zdrojov zmení nielen svoje správanie, ale i svoje bytie tak, aby žil v zhode so svojim vnútorným prežívaním. 
Patogénne príznaky ustupujú vtedy, ak vplyvom nových zážitkov sa pozitívne mení vonkajšie správanie, poznanie, ale i emočné prežívanie a motivácia človeka. 

Terapeut s klientom nadväzuje kontakt, buduje s ním bezpečný vzťah a zodpovedá za proces terapie. 
Model Virginie Satirovej používa aj meditácie a prispieva k zmene života ľudí prostredníctvom vizualizácie či hlbokého dýchania.