Vytvorené: pred 5 rokmi

Psychoterapie a terapie

Dnes je terapeutom k dispozícii veľké množstvo rôznych smerov, druhov, foriem a postupov,  ktorými môžu účinne pomôcť klientovi k sebapoznávaniu, k rozvíjaniu alebo obohacovaniu jeho osobnosti, k liečeniu alebo zmierňovaniu klientových osobnostných či zdravotných ťažkostí a problémov, k prekonávaniu emocionálnych prekážok, strachov či úzkostí, k spracovávaniu negatívnych zážitkov.

Terapia znamená liečba, liečenie. Od toho, aké prostriedky sú využívané na liečenie, sa obvykle odvíja aj názov jednotlivých terapií (arte - liečba umením, muziko - liečba hudbou, ergo - liečba prácou a podobne). 

Psychoterapie sú metódy, ktoré k dosiahnutiu liečebných výsledkov využívajú psychologické prostriedky.