Odkazy

Odkazy

Sprievodné materiály k realizácii podporných opatrení
Stiahnite si pomôcku - sprievodné informatívno-metodické materiály k podporným opatreniam, vypracované Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM).
Otázky a odpovede k poskytovaniu podporných opatrení
NIVAM zhrnul najčastejšie otázky zo vzdelávacích seminárov ku katalógu podporných opatrení a snaží sa odpovedať na praktické problémy, s ktorými sa v praxi stretávame.
Formuláre k podporným opatreniam
V súboroch na stiahnutie nájdete odporúčané formuláre pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako aj pre riaditeľov škôl k poskytnutiu podporných opatrení.
Prezentácia ku Katalógu podporných opatrení
Prezentácia z infoseminárov pre školy a školské zariadenia ku Katalógu podporných opatrení je zverejnená na stránke NIVAMu - pre rýchlejšie vyhľadávanie vám prinášame tento priamy link.
Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení
Kto a ako môže požiadať o podporné opatrenie, kto sa k návrhu vyjadruje, kto môže preskúmať opodstatnenosť? Odpovede nájdete v usmernení MŠVVaŠ SR.
Ako získať podporné opatrenie - infografika
V troch krátkych sladoch je formou infografiky zhrnutých 8 krokov k procesu získania podporného opatrenia. Infografiku môže váš podporný tím vytlačiť a využiť na rýchle sumarizujúce informovanie kolegov vo vašej škole.
Tlačivo Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia
Na tomto linku nájdete tlačivo k podporným opatreniam, ktoré môžete vyplniť elektronicky. Tlačivo slúži obvykle ako príloha k správe, v ktorej môžu byť jednotlivé odporúčané opatrenia bližšie rozpísané.
Edupage vám pomôže pri podpornych opatreniach.
Ako? Spracuje proces získania a schválenia podporného opatrenia jednoduchšie a rýchlejšie.
Prehľad sprievodných materiálov k podporným opatreniam
Tak trochu sprehľadnenia v množstve sprievodných materiálov, v ktorých sa už postupne strácame.
Usmernenie k pôsobeniu asistenta pri poskytovaní sebaobslužných úkonov
Vyjasnenie kompetencií pedagogického asistenta, zamestnanca, ktorý realizuje poskytovanie podporného opatrenia „sebaobslužné úkony“ a osobného asistenta.