Články

Články

január 2022

6
jan

Kvalifikačné predpoklady členov multidisciplinárneho tímu v škole

Ako sa posudzuje splnenie kvalifikačných predpokladov, aké dokumenty bude vyžadovať zamestnávateľ, aké je požadované vzdelanie (študijný odbor, študijný program) alebo dĺžka praxe napr. školského špeciálneho pedagóga či pedagogického asistenta?

december 2021

22
dec

Detské Vianoce - s knihou či bez?

V poslednej dobe sa nás rodičia v poradniach často pýtajú, načo vlastne dnes deti potrebujú vedieť čítať? Veď takmer všetky potrebné informácie sa v tejto modernej dobe dozvedia aj inou formou – cez videá z internetu, z televízie.

november 2021

28
nov

Aj špeciálny pedagóg si zaslúži vianočný darček

Sme hrdí na to, že v týchto dňoch vyšla prvá knižka pod logom Náš Poklad - Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky.

jún 2021

24
jún

Adaptačné vzdelávanie - pomoc pre školského špeciálneho pedagóga

Byť začínajúcim v profesii školského špeciálneho pedagóga nie je jednoduché najmä pre veľkú rôznorodosť problematiky, s ktorou sa v škole stretáva. Pomocou by malo byť adaptačné vzdelávanie.

22
jún

Byť školským "špeckárom" nie je jednoduché

Už sú to tri roky, čo sme pre vás napísali príručku Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole.

14
jún

Žiak s ADHD - prístup s rozumom a s rešpektom

Obvykle je možné pozorovať značné disproporcie medzi úrovňou všeobecných schopností dieťaťa s ADHD a jeho reálnymi výsledkami v škole. Nízka úroveň výkonov v škole je zapríčinená negatívnymi dôsledkami poruchy.

10
jún

ADHD - aj učiteľ potrebuje podporu

Že sú deti s ADHD náročnými žiakmi, ktorých si bezpečne ihneď všimne v triede každý učiteľ, to je dobre známe. Je známe aj to, že takýto žiak potrebuje výraznú podporu. Ale je známe aj to, akú pomoc a podporu potrebuje pri jeho vzdelávaní učiteľ?

3
jún

Čo prežívajú rodičia dieťaťa s ADHD

ADHD nie je poruchou, ktorá by bola primárne zapríčinená nesprávnou alebo nedostatočnou výchovou. Napriek tomu spôsob výchovy a výchovné postupy v rodine majú na poruchu značný dopad, ktorý môže byť tak pozitívny, ako aj negatívny.

máj 2021

27
máj

Kto posúdi vysvedčenie alebo špeciálne potreby u detí cudzincov?

Dobre rozumieť jazyku v ktorom sa dieťa učí, študuje, je jedným z predpokladov úspechu v učení. V laviciach našich škôl čoraz častejšie sedia deti, ktoré štátny jazyk neovládajú dostatočne, ovládajú ho na rôznej úrovni.

13
máj

Počítanie - zázrak v našom mozgu

Rovnako ako čítanie, aj počítanie je zázračná činnosť nášho mozgu. Matematika nás v živote sprevádza na každom kroku, je všade okolo nás, aspoň bez základov matematiky sa nezaobíde nikto z nás.