Články

Články

apríl 2021

7
apr

Tri otázky pre koordinátorku IQ olympiády Mensa Slovensko

Ešte do 10.4. môžete prihlásiť vaše nadané deti na IQ olympiádu, ktorá je určená na vyhľadávanie nadpriemerne inteligentných detí. Náš Poklad sa rozpráva na tému nadaných detí s koordinátorkou súťaže za Mensa Slovensko RNDr. Danielou Metesovou

2
apr

V čom spočíva jedinečnosť IQ nadaných žiakov

Okrem žiakov s ťažkosťami v učení si starostlivosť školského špec. pedagóga a psychológa zaslúžia aj deti z druhej strany Gaussovej krivky - tie, ktoré majú IQ nadanie. Aj oni potrebujú iný prístup k svojmu vzdelávaniu. Sledujte našu novú minisériu.

2
apr

Šesť základných typov nadaných detí

Aj keď je intelektové nadanie ich spoločnou vlastnosťou, osobnostne a správaním bývajú aj títo žiaci rôzni. Od ich typológie sa potom v škole aj v rodine musí bezpodmienečne odvíjať aj pomoc a podpora, ktorú potrebujú.

2
apr

8 receptov, ako v škole nezabiť originalitu IQ nadaného žiaka

Ako rozvíjať nadanie a originalitu dieťaťa v škole, čo využiť a čo naopak nie? Akú podporu mu poskytnúť, aby si zachoval radosť z učenia a napredoval, aby jeho schopnosti rástli a rozvíjali sa? Ako predísť zraneniam, nedoceneniam? Čo v škole potrebuje?

marec 2021

24
mar

Šlabikár - vstup do tajomného sveta čítania

Knižky každé dieťa pozná odmalička. Ale prvou UČEBNICOU, ktorá sa mu dostane do rúk, stále ostáva ŠLABIKÁR. My vám ponúkame šlabikáre on-line na jednom mieste. Uložte si ich do svojej pokladničky a využívajte vždy ihneď, keď potrebujete.

9
mar

Dieťa s okluzorom v lavici

O tom, že dieťa má nosiť doma okluzor, pani učiteľky často ani nevedia. Rodičia niekedy neupozornia na túto skutočnosť aj preto, lebo dieťa ho nenosí rado, niekedy má ťažkosť zvyknúť si vôbec aj na okuliare, nie to ešte na oklúziu.

február 2021

25
feb

Na slovíčko o vzdelávaní žiaka s mentálnym postihnutím

Aj mentálne postihnutý žiak potrebuje mať radosť z učenia, z poznávania nových javov. Chce sa tešiť na školu.

18
feb

Odmeny a tresty - benefity a dôsledky

Ako na odmeny a tresty pre dieťa ? To je častá otázka od rodičov smerom k špeciálnym pedagógom a psychológom. Nastaviť dieťaťu systém odmien a trestov nie je vôbec jednoduchá záležitosť (a to ani doma, ani v škole). Čo im môžeme poradiť?

4
feb

Špeci veci pre rozvoj predškolákov

Ako podporiť rozvoj predškolákov ešte do ich nástupu do školy? Čo urobiť a ako s nimi pracovať, aby prišli do prvej triedy čo najlepšie pripravení? Ako pomôcť tým, ktorí sú akokoľvek rizikoví na školské zlyhávanie?

január 2021

28
jan

Zorientujte sa v EQ budúceho prváčika

V našej predškoláckej sérii pokračujeme tým, čo je u budúcich prváčikov často prehliadané, nedocenené, akoby „nevidené“ alebo nevnímané, ale čo je nemenej dôležité ako ich rozumové schopnosti pre ich úspech vo „veľkom školskom živote“.