Články

Články

september 2023

21
sep

Zoznámme sa s Katalógom podporných opatrení

Katalóg ktorý špecifikuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní poskytované školou alebo školským zariadením schválilo MŠVVaŠ SR s platnosťou od 1. septembra 2023. Týka sa nás všetkých, ktorí pracujeme v rezorte školstva.

14
sep

Maturita žiaka so zdravotným znevýhodnením

V úvode školského roku si žiaci končiacich maturitných ročníkov podávajú žiadosti o vykonanie maturitnej skúšky. Žiak so zdravotným znevýhodnením môže zároveň požiadať o úpravy vykonania maturitnej skúšky.

5
sep

"Druhošancové vzdelávanie"

Viete že aj žiak s mentálnym postihnutím môže získať nižšie stredné vzdelanie? Pozrite si informáciu Ministerstva školstva.

august 2023

24
aug

Končí integrácia - prichádzajú podporné opatrenia

Novelou školského zákona sa ruší integrácia a mení sa obsah pojmu "špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby".

jún 2023

14
jún

Kam smerovať rodičovskú snahu

Spracovali sme pre vás ako darček ku koncu školského roku malého pomocníka, ktorého môžete použiť ako metodickú pomôcku pre rodičov svojich žiakov, ktorí majú ťažkosti v čítaní alebo písaní.

1
jún

8 krokov, ako naučiť žiakov plánovať

Jednou z dôležitých exekutívnych funkcií, s ktorými majú deti v škole (a nie len tie s ADHD) ťažkosti, je plánovanie. To sa dá tiež trénovať. Ponúkame vám pohľad našich českých kolegov z Dyscentra Praha na túto problematiku.

máj 2023

23
máj

Výzva na pomáhajúce profesie v školách

Ministerstvo školstva pripravilo výzvu pre materské, základné a stredné školy k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

apríl 2023

24
apr

5 tipov na udržiavanie psychohygieny pre špeciálneho pedagóga

O špeciálnych pedagógoch si mnohí často myslia, že naša práca je veľmi pokojná, lebo prevažne nepracujeme s celou triedou, ale len s jedným dieťaťom.

20
apr

Depistáž a skríning v školskom prostredí - majú význam?

Depistáž a skríning sú dve slová, ktoré poznáme prevažne z medicíny. V škole sa však čoraz častejšie používajú v súvislosti s monitorovaním zdravého vývoja a primeraného nadobúdania vedomostí a zručností žiakov v rámci vzdelávacieho systému.

20
apr

Rozlišovanie reverzných písmen

Isto si všetci uvedomujeme, aké ťažké je pre mnohé deti - najmä v prvom či ešte aj v druhom ročníku - rozlíšiť reverzne otočené písmenká. V poslednom období sa najmä pri rozlíšení písmen b-d stretávame s ťažkosťami často ešte aj vo vyšších ročníkoch.