Články

Články

jún 2021

10
jún

ADHD - aj učiteľ potrebuje podporu

Že sú deti s ADHD náročnými žiakmi, ktorých si bezpečne ihneď všimne v triede každý učiteľ, to je dobre známe. Je známe aj to, že takýto žiak potrebuje výraznú podporu. Ale je známe aj to, akú pomoc a podporu potrebuje pri jeho vzdelávaní učiteľ?

3
jún

Čo prežívajú rodičia dieťaťa s ADHD

ADHD nie je poruchou, ktorá by bola primárne zapríčinená nesprávnou alebo nedostatočnou výchovou. Napriek tomu spôsob výchovy a výchovné postupy v rodine majú na poruchu značný dopad, ktorý môže byť tak pozitívny, ako aj negatívny.

máj 2021

27
máj

Kto posúdi vysvedčenie alebo špeciálne potreby u detí cudzincov?

Dobre rozumieť jazyku v ktorom sa dieťa učí, študuje, je jedným z predpokladov úspechu v učení. V laviciach našich škôl čoraz častejšie sedia deti, ktoré štátny jazyk neovládajú dostatočne, ovládajú ho na rôznej úrovni.

13
máj

Počítanie - zázrak v našom mozgu

Rovnako ako čítanie, aj počítanie je zázračná činnosť nášho mozgu. Matematika nás v živote sprevádza na každom kroku, je všade okolo nás, aspoň bez základov matematiky sa nezaobíde nikto z nás.

13
máj

Podpora pre dyskalkulika nie je len kalkulačka

Jeden recept na úspech v matematike neexistuje, pretože každé dieťa je iné, osobité, s rozličnou skladbou schopností, daností, zručností, predpokladov.

5
máj

Ach tá matika - 5 otázok pre Včielkotvorcov

Výukovú aplikáciu Včielka, ktorá už od r.2014 pomáha malým školákom budovať pevnejšie základy prvostupňového vzdelania, už mnohí špeciálni pedagógovia poznajú ako webovú aj mobilnú aplikáciu. Ale čo znamená včelia matematická zbierka na Hithite?

apríl 2021

23
apr

Poznáte nový inovatívny šlabikár, vhodný aj pre deti s NKS ?

V septembri 2020 vyšiel inovatívny šlabikár pod gesciou Slovenskej asociácie logopédov (SAL). Od začiatku na ňom pracoval veľký tím odborníkov - jazykovedcov, učiteľov, logopédov, psychológov, pedagógov a vedeckých konzultantov zo zahraničia.

7
apr

Tri otázky pre koordinátorku IQ olympiády Mensa Slovensko

Ešte do 10.4. môžete prihlásiť vaše nadané deti na IQ olympiádu, ktorá je určená na vyhľadávanie nadpriemerne inteligentných detí. Náš Poklad sa rozpráva na tému nadaných detí s koordinátorkou súťaže za Mensa Slovensko RNDr. Danielou Metesovou

2
apr

V čom spočíva jedinečnosť IQ nadaných žiakov

Okrem žiakov s ťažkosťami v učení si starostlivosť školského špec. pedagóga a psychológa zaslúžia aj deti z druhej strany Gaussovej krivky - tie, ktoré majú IQ nadanie. Aj oni potrebujú iný prístup k svojmu vzdelávaniu. Sledujte našu novú minisériu.

2
apr

Šesť základných typov nadaných detí

Aj keď je intelektové nadanie ich spoločnou vlastnosťou, osobnostne a správaním bývajú aj títo žiaci rôzni. Od ich typológie sa potom v škole aj v rodine musí bezpodmienečne odvíjať aj pomoc a podpora, ktorú potrebujú.