Články

Články

január 2021

21
jan

A čo zrak "prvoškoláka"?

Zrak je základný kanál, ktorým sa informácie dostávajú do nášho mozgu. Pri zápise do školy je preto informácia o zraku dieťaťa jednou z tých najdôležitejších.

14
jan

Reč dieťaťa a nástup do školy

Mnohé deti, ktoré pôjdu onedlho rodičia zapísať do prvého ročníka, nemajú ešte stále dostatočne čistú reč. Nevedia vyslovovať všetky hlásky, niektoré zamieňajú za iné, šušlú, komolia slová. Môže to mať dopad na budúcu úspešnosť prváčika v škole?

13
jan

Školský špeciálny pedagóg a zápisy prvákov

Už čoskoro sa začnú zápisy predškolákov do prvých ročníkov základných škôl. Aj keď momentálne nevieme, ako budú v dnešnej Covid-ovej situácii vyzerať, jedno je isté: v živote dieťaťa a veru často aj rodiča nastane od ďalšieho školského roku veľká zmena.

5
jan

Školská zrelosť ako dozrievanie v záhrade

Ako môžeme vnímať školskú zrelosť či nezrelosť dieťaťa? To je častá otázka, s ktorou sa rodičia obracajú na školských či poradenských špeciálnych pedagógov alebo psychológov.

december 2020

23
dec

15-krát "ŽE" pri vzdelávaní dieťaťa s mentálnym postihnutím

Vzdelávanie dieťaťa s mentálnym postihnutím v bežnej základnej škole je pre školu obvykle organizačne náročný, ale nie nerealizovateľný proces. Nesmieme však zabudnúť na to, ŽE:

17
dec

Mozog dieťaťa pracuje ako počítač: niečo pre IT-rodičov

Najjednoduchšie prirovnanie fungovania mozgu je k počítaču. Tomu dnes rozumie takmer každý, kto aspoň trochu pracuje s PC. Poďme si ukázať, ako to pri učení vlastne prebieha.

9
dec

Technika čítania – „dobré topánky na cestu“

Bez dostatočnej techniky čítania je jasné, že sa dieťaťu bude vo vyšších ročníkoch dariť len s ťažkosťami. Nadobúdanie vedomostí v škole je v najvyššej miere založené práve na čítaní – prečítaj si, porozumej, nauč sa.

1
dec

Hyperaktivita ako tlakový hrniec

V našej malej predvianočnej minisérii zameranej na to, ako jednoducho a zrozumiteľnou rečou vysvetliť rodičom niektoré ťažkosti detí, pokračujeme dnes často skloňovanou hyperaktivitou.

november 2020

25
nov

Učiť sa čítať je ako riadiť auto

Prinášame pre vás malú sériu zameranú na to, ako jednoducho, na príkladoch z bežného života vysvetliť rodičom či bežným pedagógom niektoré ťažkosti, diagnózy alebo procesy u detí. Dnes sme sa zamerali na to, ako vlastne funguje proces učenia sa čítaniu.

23
nov

Mozog a písanie diktátu

10 činností, ktoré musí zvládnuť mozog pri písaní diktátu. Stačí ak má mozog problém v jednej z týchto činností a dieťa nedokáže diktát dobre napísať napriek tomu, že sa veľmi snaží a chce.