Články

Články

november 2020

22
nov

Prečo sa špeciálny pedagóg s deťmi hrá

Občas sa stane, že sa rodičia alebo aj učitelia pýtajú, prečo sa špeciálny pedagóg s ich dieťaťom iba "hrá". Dokonca sa takéto otázky občas vyplavia aj ako "negatívny postreh" v médiách. My špeciálni pedagógovia sme na to HRDÍ, ŽE SA S DEŤMI HRÁME

19
nov

Ako vysvetliť rodičom mentálne postihnutie dieťaťa a jeho dopad na učenie

Špeciálny pedagóg často stojí pred otázkou, ako zrozumiteľne vysvetliť rodičom, prečo ich dieťa s mentálnym postihnutím potrebuje v škole upraviť učivo, prečo sa nezvládne naučiť toľko, koľko jeho ostatní bežní rovesníci.

17
nov

Hra je prostriedkom egroterapie u detí

Najprirodzenejšou činnosťou detí je hra. V nej sa rozvíjajú, učia sa poznávať seba, svet okolo seba - je to hlavná náplň ich dňa. Tak sme "stvorení", v hre prebieha sebarozvoj.

október 2020

29
okt

4 mýty o epilepsii v súvislosti so školou

S epilepsiou sa spájajú mnohé predsudky. Je to choroba, o ktorej sa vie v histórii ľudstva už veľmi dávno a v jednotlivých historických etapách boli na epilepsiu rôzne náhľady. Spájajú sa s ňou aj mnohé predsudky a mýty.

29
okt

10 tipov čo robiť a čo nie pri žiakovi s epilepsiou v škole

Učiteľ epileptického žiaka potrebuje od školského špeciálneho pedagóga často usmernenia a odporúčania, ako so žiakom pracovať.

22
okt

15 dôležitých linkov, ktoré by mal mať vždy po ruke každý školský špeciálny pedagóg

Pripravili sme pre vás 15 najdôležitejších linkov s odkazmi na najpotrebnejšie, najdôležitejšie či najpoužívanejšie dokumenty a informácie, ktoré každý špeciálny pedagóg – školský či poradenský – ocení, ak ich bude mať pekne pokope.

september 2020

21
sep

"COVID-ový prvák" a možnosť opakovania ročníka

marec 2020

31
mar

Príručka Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

Špeciálny darček ku Dňu učiteľov pre všetkých školských špeciálnych pedagógov

13
mar

Práca s deťmi "na diaľku"

Viete, že školský alebo poradenský špeciálny pedagóg alebo aj pani učiteľka môže pracovať s deťmi "na diaľku"?

február 2020

6
feb

Učme ich písať všetkými desiatimi

Keď dysgrafik nedokáže po sebe prečítať a s písaním sa trápi je písanie na počítači jednou z možností ako mu uľahčiť život a zlepšiť jeho písomnú komunikáciu s okolitým svetom.