Články

Články

február 2022

23
feb

Čo ukrývam vo svojich pokladničkách na Poklade

Jednou z dôležitých exekutívnych funkcií je aj organizovanie pomôcok a materiálov, ktoré k práci potrebujem. Každý z nás si vytvoril pre tento účel pravdepodobne vlastný systém zaznamenávania, zakladania, ukladania, triedenia....

17
feb

Aké by mali byť štandardy práce podporného tímu v škole

Už dlhšiu dobu sa na Slovensku kompetentní snažia nastaviť štandardy pre jednotlivých odborníkov, pracujúcich v podporných tímoch v školách a v poradniach. Na svete sú procesné štandardy.

10
feb

Čítať sa dá naučiť len čítaním....

Známa a nepopierateľná pravda. Aj keď sa dnešné deti stále viac spoliehajú na získavanie nových informácií najmä prostredníctvom rôznych obrazových a zvukových komunikačných technológií, bez čítania sa stále nezaobídu.

3
feb

Čo bude dôležité v integrovanom vzdelávaní rómskych detí a mládeže

V predošlých dňoch bola verejnosti predstavená nová koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vychádzajúca z Národného programu výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov. Čo je jej obsahom?

január 2022

6
jan

Kvalifikačné predpoklady členov multidisciplinárneho tímu v škole

Ako sa posudzuje splnenie kvalifikačných predpokladov, aké dokumenty bude vyžadovať zamestnávateľ, aké je požadované vzdelanie (študijný odbor, študijný program) alebo dĺžka praxe napr. školského špeciálneho pedagóga či pedagogického asistenta?

december 2021

22
dec

Detské Vianoce - s knihou či bez?

V poslednej dobe sa nás rodičia v poradniach často pýtajú, načo vlastne dnes deti potrebujú vedieť čítať? Veď takmer všetky potrebné informácie sa v tejto modernej dobe dozvedia aj inou formou – cez videá z internetu, z televízie.

november 2021

28
nov

Aj špeciálny pedagóg si zaslúži vianočný darček

Sme hrdí na to, že v týchto dňoch vyšla prvá knižka pod logom Náš Poklad - Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky.

jún 2021

24
jún

Adaptačné vzdelávanie - pomoc pre školského špeciálneho pedagóga

Byť začínajúcim v profesii školského špeciálneho pedagóga nie je jednoduché najmä pre veľkú rôznorodosť problematiky, s ktorou sa v škole stretáva. Pomocou by malo byť adaptačné vzdelávanie.

22
jún

Byť školským "špeckárom" nie je jednoduché

Už sú to tri roky, čo sme pre vás napísali príručku Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole.

14
jún

Žiak s ADHD - prístup s rozumom a s rešpektom

Obvykle je možné pozorovať značné disproporcie medzi úrovňou všeobecných schopností dieťaťa s ADHD a jeho reálnymi výsledkami v škole. Nízka úroveň výkonov v škole je zapríčinená negatívnymi dôsledkami poruchy.