Články

Články

marec 2020

31
mar

Príručka Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

Špeciálny darček ku Dňu učiteľov pre všetkých školských špeciálnych pedagógov

13
mar

Práca s deťmi "na diaľku"

Viete, že školský alebo poradenský špeciálny pedagóg alebo aj pani učiteľka môže pracovať s deťmi "na diaľku"?

február 2020

6
feb

Učme ich písať všetkými desiatimi

Keď dysgrafik nedokáže po sebe prečítať a s písaním sa trápi je písanie na počítači jednou z možností ako mu uľahčiť život a zlepšiť jeho písomnú komunikáciu s okolitým svetom.

september 2019

9
sep

September začínajúceho školského "špeckára"

Toho, čo musí urobiť alebo čo sa očakáva od školského špeciálneho pedagóga je veľa. Začínajúci často nevie odkiaľ začať.

august 2019

27
aug

Škola patrí všetkým

Poslušný, aktívny, zdravý, inteligentný, šikovný, usilovný a bezproblémový žiak je snom každého učiteľa. Ale len ten z opačnej strany krivky preverí skutočné učiteľovo majstrovstvo.

apríl 2019

30
apr

Haló, som špeciálny pedagóg a som tu, aby som pomohol. Ale neviem robiť zázraky na počkanie.

Špeciálni pedagógovia prichádzajú čoraz viac do bežných škôl.

30
apr

V laviciach sedia deti, nie diagnózy

Každý z nás si žije svoj život - individuálny, svojský, nezameniteľný, s odlišnosťami, špecifikami, pretože nie sme rovnakí, klonovaní. Každý z nás je jedinečný, je dobrý v niečom inom a tieto rozdiely nie sú prekážkou, ale obohacujú svet.

26
apr

Čo prežívajú rodičia dieťaťa s ADHD

ADHD nie je poruchou, ktorá by bola primárne zapríčinená nesprávnou alebo nedostatočnou výchovou. Napriek tomu spôsob výchovy a výchovné postupy v rodine majú na poruchu značný dopad, ktorý môže byť tak pozitívny, ako aj negatívny.

23
apr

Bludný kruh ADHD

S nástupom do školy sa obyčajne symptomatika ADHD u dieťaťa zvýrazňuje. Žiak silne túži po učiteľovej pozornosti, často je popudlivý, impulzívny, ťažko prekonáva prekážky, nevie sa sústrediť na výklad, reaguje neprimerane.

august 2018

24
aug

Zapamätajme si o ADHD