Vytvorené: pred 7 mesiacmi

Už máte vo svojej škole Čítacie rozcvičky?

Už máte vo svojej škole Čítacie rozcvičky?
Pracovné listy, ktoré pomáhajú zlepšovať techniku čítania. Ich využitie je široké- sú určené ako pomôcka tak školským špeciálnym pedagógom, pedagogickym asistentom, ako aj rodičom.

Vedieť čítať je človečí zázrak

Čítanie nám umožňuje cez slová poznávať nepoznané, objavovať neobjavené, nadobúdať vedomosti, poskytovať zábavu, predstavovať si, dorozumievať sa, fantazírovať... Je to dôležitá ľudská kompetencia, s ktorou sa ale nenarodíme. Čítať sa dá naučiť len čítaním.

Ako dlho trvá človeku, kým sa naučí čítať? Koľko času potrebujeme na to, aby sme sa naučili čítať plynulo a s porozumením? Sú deti, ktoré sa snažia zo všetkých síl, majú aj podporu svojho okolia a predsa to nejde tak, ako by malo. Je mnoho detí, ktoré sa z rôznych dôvodov s čítaním doslova trápia ešte aj vo vyšších ročníkoch. 

Iba ak slová správne prečítame, môžeme im porozumieť.

Pre mozog to znamená spočiatku pomerne zložité a budovanie cesty, z ktorej – ak chceme aby písanie a čítanie bolo pružné,  správne a s porozumením -  musí byť raz diaľnica. 

Tak ako na každej výstavbe diaľnice aj tu platí,  že potrebujeme najprv veľmi dobré základy, na ktorých potom budeme ďalej budovať a v ktorých musí každá jednotlivá súčiastka zapadnúť tam, kam má. Aby bol výsledok dobrý, aj tu musíme mať dobrú techniku. V čítaní sú takými základmi presnosť a plynulosť – teda technika, ktorá nám potom pomôže k dobrému výslednému porozumeniu.

Preto sú tieto naše pracovné listy s čítacími rozcvičkami zamerané iba na technickú stránku čítania, oprostenú od potreby porozumenia významu textu. Nevenujeme  sa cvičeniam na porozumenie, ani všetkým oblastiam tak nesmierne dôležitého fonematického uvedomovania. K tomu je určených mnoho iných skvelých materiálov.

Sú spracované ako alternatívny súbor cvičení pre všetky deti na zlepšovanie, zdokonaľovanie TECHNIKY čítania, na vytvorenie dynamického stereotypu čítania. Cvičenia sú chápané a myslené ako krátke a systematicky vykonávané čítacie rozcvičky, ako alternatívny súbor cvičení na precvičovanie a zdokonaľovanie techniky čítania. V žiadnom prípade nenahrádzajú výuku čítania v škole.

Rozhodne si pozrite náš e-shop https://naspoklad.sk/shop.