Vytvorené: pred mesiacom

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov pre všetkých

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov pre všetkých

https://pixabay.com/sk/photos/ru%C5%BEe-kvety-ko%C5%A1%C3%ADk-ru%C5%BEov%C3%A9-ru%C5%BEe-1566792/

Tak ako aj minulý rok, tak aj teraz chceme na našej stránke zablahoželať ku Dňu učiteľov nie len učiteľom v školách, ale zo srdca aj všetkým členom školských podporných tímov a pracovníkom v poradniach. Aj vy si to zaslúžite !

Každým rokom v našich školách pracuje viac a viac odborných zamestnancov v tzv. školských podporných tímoch a stále ich nie je dosť na to, aby mohli efektívne a najmä včas pomáhať všetkým deťom, ktoré to v akejkoľvek forme potrebujú.

Každý rok sa hovorí aj o tom, že nemáme dostatok odborníkov v poradniach pre deti - psychológov, špeciálnych pedagógov, logopédov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov.... Aj tí všetci sa podieľajú na výchove a vzdelávaní našich detí, aj keď často len nepriamo.

Na Deň učiteľov sa však len málokedy stáva, aby sa aj týmto pracovníkom dostalo blahoželanie - lebo oni svoj špeciálny deň nemajú.

Tak aspoň od Nášho Pokladu prajeme všetkým členom školských podporných tímov a všetkým, ktorí sa snažia o pomoc deťom v poradniach krásny Deň učiteľov.

Myslíme, že si to plnou mierou zaslúžite, lebo tiež učíte naše deti a podieľate sa na tom, aby boli osobnostne zrelšie, emočne zdravšie a silnejšie, sociálne vyspelejšie, rozumovo zdatnejšie a celkovo ľudsky pripravenejšie na zvládnutie "veľkého" života dospeláka, ktorý ich čaká a často možno nebude jednoduchý.

Všetko najlepšie, školskí a poradenskí:

  • psychológovia

  • špeciálni pedagógovia

  • sociálni pedagógovia

  • pedagogickí asistenti

  • logopédi

  • liečební pedagógovia

  • terapeuti

  • ...a všetci ostatní, na ktorých sme možno v tomto článku nechtiac zabudli...