Články

Články

február 2021

18
feb

Odmeny a tresty - benefity a dôsledky

Ako na odmeny a tresty pre dieťa ? To je častá otázka od rodičov smerom k špeciálnym pedagógom a psychológom. Nastaviť dieťaťu systém odmien a trestov nie je vôbec jednoduchá záležitosť (a to ani doma, ani v škole). Čo im môžeme poradiť?

4
feb

Špeci veci pre rozvoj predškolákov

Ako podporiť rozvoj predškolákov ešte do ich nástupu do školy? Čo urobiť a ako s nimi pracovať, aby prišli do prvej triedy čo najlepšie pripravení? Ako pomôcť tým, ktorí sú akokoľvek rizikoví na školské zlyhávanie?

január 2021

28
jan

Zorientujte sa v EQ budúceho prváčika

V našej predškoláckej sérii pokračujeme tým, čo je u budúcich prváčikov často prehliadané, nedocenené, akoby „nevidené“ alebo nevnímané, ale čo je nemenej dôležité ako ich rozumové schopnosti pre ich úspech vo „veľkom školskom živote“.

21
jan

A čo zrak "prvoškoláka"?

Zrak je základný kanál, ktorým sa informácie dostávajú do nášho mozgu. Pri zápise do školy je preto informácia o zraku dieťaťa jednou z tých najdôležitejších.

14
jan

Reč dieťaťa a nástup do školy

Mnohé deti, ktoré pôjdu onedlho rodičia zapísať do prvého ročníka, nemajú ešte stále dostatočne čistú reč. Nevedia vyslovovať všetky hlásky, niektoré zamieňajú za iné, šušlú, komolia slová. Môže to mať dopad na budúcu úspešnosť prváčika v škole?

13
jan

Školský špeciálny pedagóg a zápisy prvákov

Už čoskoro sa začnú zápisy predškolákov do prvých ročníkov základných škôl. Aj keď momentálne nevieme, ako budú v dnešnej Covid-ovej situácii vyzerať, jedno je isté: v živote dieťaťa a veru často aj rodiča nastane od ďalšieho školského roku veľká zmena.

5
jan

Školská zrelosť ako dozrievanie v záhrade

Ako môžeme vnímať školskú zrelosť či nezrelosť dieťaťa? To je častá otázka, s ktorou sa rodičia obracajú na školských či poradenských špeciálnych pedagógov alebo psychológov.

december 2020

23
dec

15-krát "ŽE" pri vzdelávaní dieťaťa s mentálnym postihnutím

Vzdelávanie dieťaťa s mentálnym postihnutím v bežnej základnej škole je pre školu obvykle organizačne náročný, ale nie nerealizovateľný proces. Nesmieme však zabudnúť na to, ŽE:

17
dec

Mozog dieťaťa pracuje ako počítač: niečo pre IT-rodičov

Najjednoduchšie prirovnanie fungovania mozgu je k počítaču. Tomu dnes rozumie takmer každý, kto aspoň trochu pracuje s PC. Poďme si ukázať, ako to pri učení vlastne prebieha.

9
dec

Technika čítania – „dobré topánky na cestu“

Bez dostatočnej techniky čítania je jasné, že sa dieťaťu bude vo vyšších ročníkoch dariť len s ťažkosťami. Nadobúdanie vedomostí v škole je v najvyššej miere založené práve na čítaní – prečítaj si, porozumej, nauč sa.