Vytvorené: pred 5 rokmi

Psychoanalytická psychoterapia

Psychoanalytická terapia je odvodená od psychoanalýzy S. Freuda. Aj v dnešnej dobe má jednak mnoho zástancov, ale aj kritikov, ktorí ju často považujú za zastaralú. Podľa zástancov má aj dnes čo ponúknuť.   

Ako prebieha
Zameriava sa na sebapoznávanie a následnú hlbšiu a dlhodobejšiu zmenu jednotlivca. 

Základom psychoanalytickej terapie je vzťah klienta a terapeuta. 
Psychoanalytický terapeut pozoruje, snaží sa porozumieť klientovej životnej ceste a svojimi reakciami mu pomáha, aby sám sebe lepšie porozumel a mohol náležite fungovať vo svojom živote. Úlohou terapeuta je klienta povzbudzovať k slobodnému sebavyjadreniu. 
Za týmto účelom využíva ako základnú metódu psychoanalytický rozhovor. Hlavným pravidlom je, aby klient rozprával všetko čo mu napadne, aby voľne asocioval. K tomu terapeut vytvára  prostredie, kde sa klient cíti bezpečne a nemá problém rozprávať o všetkom, čo mu beží hlavou. Terapeut ponúka klientovi vysvetlenia toho, čo sa v ňom odohráva a ako to súvisí s jeho minulými zážitkami. Neposkytuje klientovi návod ako má riešiť a čo má robiť so svojimi aktuálnymi problémami, pomáha mu však porozumieť súčasnosti v súvislosti s minulosťou. Pomáha získať klientovi potrebný vhľad do svojej minulosti a súčasnosti a vedie klienta k tomu, aby lepšie porozumel svojim vnútorným konfliktom. 

Psychoanalytická terapia môže byť individuálna, skupinová, párová alebo rodinná. Je vhodná pre tých, ktorí majú snahu hovoriť o svojich vnútorných problémoch a chcú pochopiť samých seba. 

V školskom prostredí 
Je dobre využiteľná najmä u hyperaktívnych a nesústredených detí a to najmä vtedy, ak sa jedná o ťažkosti na báze organického poškodenia s prevahou emočných porúch. Terapeut sa snaží, aby dieťa lepšie porozumelo samo sebe, pomáha posilňovať jeho JA.