Vytvorené: pred 5 rokmi

Biblioterapia

Čo je to
Biblioterapia je liečba prostredníctvom kníh. Je to metóda psychoterapie, ktorá využíva čítanie na liečbu. Knihy všeobecne formujú osobnosť, pôsobia na myslenie a rozvíjajú vnímanie. Stavia na využívaní rôznych literárnych diel, ale často využíva aj vlastnú literárnu tvorbu - ako napríklad písanie denníkov, listov, poviedok, príbehov, básní, životopisov, odkazov a pod.  Často sa využíva technika nedokončených príbehov. 

Nabáda ku konfrontácii literárnych príbehov s vlastným prežívaním, konfrontácii názorov, k nachádzaniu vzorov konania, vzorov v riešení konfliktov, riešení situácií a pod. 


Kedy je vhodná
Je určená pre rôzne vekové skupiny a taktiež pri rôznej problematike.
Využíva sa napr. pri liečbe závislostí, pri rôznych duševných chorobách, pri liečbe neuróz, schizofrénie či pri alkoholizme. 
Čítanie pomáha prekonávať depresívne stavy, riešiť vnútorné konflikty, ale aj pomáha účelne tráviť voľný čas a zvyšovať emocionálnu vyspelosť. 


U malých detí čítanie s dospelou osobou evokuje atmosféru blízkosti, spolupatričnosti, pomáha vytvárať  príležitosť pre dôverné rozhovory. 
U dospievajúcich a dospelých môže byť vhodnou formou navodenia atmosféry na rozhovory, na výmenu skúseností a osvojovanie si nových hodnôt.


Biblioterapia môže prebiehať individuálne aj skupinovo. 

Špeciálnu stránku, ktorá sa venuje práve biblioterapii nájdete napríklad aj tu.