Vytvorené: pred 5 rokmi

Individuálna terapia

Individuálna terapia je metódou psychoterapie, ktorá prebieha medzi terapeutom a jedným klientom, teda individuálne. Pomáha pri riešení rôznych problémov, ako sú depresie, úzkosti, fóbie, strachy, nespokojnosť vo svojom živote, záchvaty paniky, obavy, neistoty, ťažkosti v komunikácii, psychosomatické problémy, nedostatok sebadôvery, problémy so vzťahmi a pod. 

Ako funguje
Individuálna terapia je teda rozhovor, v ktorom klient prináša istý problém a terapeut ho empaticky počúva, snaží sa mu čo najlepšie porozumieť a následne mu problém pomáha vyriešiť. Terapeut sprevádza klienta pri hľadaní spôsobu, ako vyriešiť situáciu a ako porozumieť sám sebe. 
Medzi klientom a terapeutom musí byť vzťah rešpektu, bezpečia, dôvery a úcty, ktorý sa podieľa na vytváraní priestoru pre zameranie sa na  konflikty, problémy, obmedzenia či vzťahy, teda na všetko, čo je pre klienta v danom čase dôležité a čo prináša. Terapeut pomáha klientovi k dosiahnutiu zmien, ktoré si sám klient praje.