Vytvorené: pred 5 rokmi

Metóda Veroniky Sherborne

V zahraničí je táto metóda známa skôr pod názvom Developmental Movement . U nás nesie názov podľa mena svojej autorky - anglickej učiteľky Veroniky Sherborne. Metóda patrí do oblasti psychomotorickej terapie.

Je to metóda pohybového rozvoja, pohybový program, ktorý využíva systém cvičení, stimulujúcich a rozvíjajúcich pohyb, zmysly, psychické funkcie. Rozvíja oblasti, ako sú sebadôvera, dôvera, pocit bezpečia, schopnosť nadväzovania kontaktov s druhými ľuďmi a pod. Je vhodný najmä pre prácu s deťmi s hlbším mentálnym postihnutím, s hyperaktívnymi či autistickými deťmi, ak aj s deťmi s obmedzeným motorickým vývinom.

Ako funguje
Cvičenia sú metodicky spracované do troch nadväzujúcich fáz. V prvej fáze je dieťa dospelým manipulované, dospelý je aktívny, dieťa robí činnosti v nadväznosti na dospelého. Postupne v ďalších fázach  dochádza k osamostatňovaniu činností dieťaťa.

Program využíva pôvodný, primárny spôsob komunikácie - reč tela.  Vychádza z myšlienky, že dieťa dokáže pohybom vyjadrovať svoje potreby, komunikovať. Pri cvičeniach sa nevyžadujú žiadne špeciálne pomôcky, obvykle stačia podložky, mäkká podlaha. Pohyb nie je zameraný na presnosť, ale na zapojenie emócií, stimuláciu koncentrácie dieťaťa na pohyb. Dieťa do pohybu nie je nútené, rodič však stimuluje jeho zapájanie sa, dodáva mu odvahu. Pomáha dieťaťu poznávať priestor. Ak sa ono cíti bezpečne, stáva sa aktívnejším a tvorivejším.

Okrem poznávania vlastného tela, budovania vedomia o vlastnom tele, skvalitňovania vnímania okolia program významne podporuje rozvoj sociálnych kontaktov dieťaťa.