Vytvorené: pred 4 rokmi

Vizualreading

Program Vizualreading - vizuálne čítanie pre deti aj dospelých integruje viacero spôsobov výučby čítania, pričom spôsob a rozsah ich použitia je v kompetencii pedagóga a závisí od konkrétneho žiaka a je teda vhodný na prácu so žiakmi s VPU, najmä s dyslexiou.

Metódy
Program využíva viaceré metódy, najmä globálne čítanie, u nás najrozšírenejšie analyticko-syntetické čítanie, metódu bezchybného učenia podľa B. F. Skinener a Charles Ferster-errorless reading, metódu tréningu v oddelených inštrukciách. 

Vizuálne čítanie využíva iba minimalistické používateľské PC rozhranie, je vizuálne zostavené tak, aby na dieťa nič nevplývalo rušivo a nič neznižovalo jeho koncentráciu, nič ho neodpútavalo od úlohy, s ktorou má pracovať, a je doplnené obrázkovými pochvalami. Do programu sa dajú pridávať vlastné obrázky, fotky či zvuky. 

Program taktiež ponúka aj možnosť pridávať poznámky a robiť si zápisy zo sedenia – napr. aj v prednastavených formulároch s niekoľkými vybranými parametrami – napr. frustračná tolerancia, koncentrácia a pod. Zaznamenáva počet nesprávnych odpovedí a vie ich zobraziť do grafov s možnosťou zobrazenia celkového trendu pod profilovou fotkou dieťaťa. 

Využitie
Výrobca uvádza zameranie a využitie programu najmä na: 
 
Program funguje na PC aj na tabletoch. Kupuje sa licencia, ktorá je aj vo verzii Home alebo pre školské zariadenia. Predplatné je zvyčajne na 1 rok, vo verzii pre školy je v závislosti od potreby počtu pripojených zariadení, pričom počet žiakov nie je obmedzený. Pre školy sa dá požiadať o plnú skúšobnú verziu programu (zvyčajne na 3 mesiace), postup na získanie bezplatnej skúšobnej licencie sa nachádza na www stránke. V cene je jeden výučbový jazyk – slovenčina, maďarčina alebo čeština. Taktiež v prípade záujmu ponúka dodávateľ realizáciu informatívneho školenia pedagógov priamo v škole. 

Na stránke sa nachádzajú aj osobitné špecifické pokyny pre rodičov detí s poruchami z autistického spektra, upozornenia na špecifiká pri niektorých druhoch znevýhodnení alebo postihnutí, rozpracovanie cieľov, podpora výberu metódy, informácie k rozširovaniu slovnej zásoby, zlepšovaniu sluchovej diferenciácie pri dysfázii alebo afázii, informácie k podpore pri rozvoji verbalizácie (vokalizácie). Program obsahuje aj edukačné videá autora.