Vytvorené: pred 3 rokmi

Pinf Hry

Pinf Hry sú didaktická pomôcka, ktorá pomáha deťom s rôznym postihnutím alebo znevýhodnením s: 

Spolu 26 vzdelávacích hierpomáha deťom so špeciálnymi potrebami naučiť sa písať, čítať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičiť si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické nové zručnosti. Pomáhajú opakovať vedomosti zo školy.  
Balík hier vo viacerých jazykoch a je založený na zábavnej forme učenia.