Vytvorené: pred 3 rokmi

MENTEM

Online program na báze zábavných hier a cvičení, ktoré sú zamerané na myslenie, pamäť, pozornosť, priestorovú orientáciu, predstavivosť.

S programom môže pracovať každý, kto to potrebuje, bez obmedzenia vekovej hranice - je vhodný od detí až po seniorov. Vychádza z poznania, že mozog sa dokáže učiť v každom veku.

Hry sú založené na psychotestoch a snaží sa spojiť vedu so zábavou. Obsahuje napr. cvičenia na selektívnu pozornosť, na zistenie úrovne exekutívnych funkcií a ich podporu, na krátkodobú pamäť či senzorickú pamäť.