Vytvorené: pred rokom

I’mO

I’mO je online vzdelávací program, ktorý pomáha deťom myslieť. Jeho cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. Pretože mozog každého z nás (či sme nadaní alebo integrovaní) si rovnaké informácie vysvetlí po svojom.
Program odporúča aj SPU (Štátny pedagogický ústav) a MSVVaS SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) cez projekt "Učíme na diaľku".

I’mO výborne pomáha deťom MŠ a ZŠ.

  • Získavajú prostredníctvom neho návyky pre samostatné a efektívne učenie sa. 

  • Precvičujú si techniky, ako čítanie počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu.

  • Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite.

  • Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete.

  • Rýchlejšie dokážu pochopiť a viacej si odvodiť.

  • Pohotovejšie reagujú.

Stačí iba 5 minút denne (Rozcvička pred učením sa alebo domácou úlohou). Program môžu využívať aj poradenskí pracovníci alebo pracovníci multidisciplinárnych tímov v školách.

Program je možné vyskúšať si bez viazanosti na 3 dni zdarma.

Viac informácií o programe a jeho fungovaní získate tu.