Vytvorené: pred rokom

Welcome Idea

Online aplikácia, ktorá vznikla na podporu inklúzie v materských školách, ako funkčný nástroj na prácu s deťmi so ŠVVP v MŠ.

Obsahuje metodiku práce s deťmi so ŠVVP v MŠ a bohatý interaktívny digitálny edukatívny obsah. Množstvo individuálnych aj skupinových aktivít, využiteľných na rozvoj dieťaťa v predškolskom období.

Tie sú prehľadne roztriedené do kategórií podľa problematiky, ktorej sa potrebujeme u dieťa prvoplánovo venovať:

  • sociálne zručnosti

  • komunikačné zručnosti

  • kognitívne schopnosti

  • emocionálne zručnosti

  • motorické zručnosti

  • zmyslové vnímanie

Pomocou aplikácie môže užívateľ urobiť aj rýchly jednoduchý skríning na zistenie, v ktorých oblastiach dieťa potrebuje podporu, alebo sa oboznámiť aj s teoretickými základmi s bohatým popisom špecifík jednotlivých znevýhodnení alebo ťažkostí dieťaťa.

Pani učiteľke alebo školskému špeciálnemu pedagógovi pomáha aj prehľadný návod na prácu s aplikáciou, ako aj ukážkové videá.

Program nájdete tu.