Vytvorené: pred 5 rokmi

Tablexia

Tablexia je moderná vzdelávacia aplikácia na podporu rozvoja kognitívnych schopností. Je určená nielen pre deti s dyslexiou najmä na druhom stupni základných škôl. 

Program  by mal nájsť využitie jednak v školách na doplnenie štandardnej výuky, tak aj v  poradenských zariadeniach určených pre žiakov s výukovými problémami. 

Program tvorí 10 hier, ktoré sa zameriavajú na tréning vždy jednej kognitívnej schopnosti: 
  • pracovnú pamäť, 
  • sluchové vnímanie, 
  • priestorovú orientáciu, 
  • zrakovú pamäť, 
  • pozornosť, 
  • zrakovú a sluchovú serialitu, 
  • zrakové rozlišovanie, 
  • sluchovú pamäť 
  • verbálne schopnosti. 

Hry sú prepojené atraktívnou detektívnou tématikou.
Viac o programe tu.