Vytvorené: pred 4 rokmi

Včielka

Výukový program Včielka prichádza po úspešnom fungovaní v Čechách a v Poľsku už aj na Slovensko.
Ako osobný tréner čítania pre školské aj domáce využitie zlepšuje úroveň čitateľských zručností,  pomáha deťom pri ťažkostiach s čítaním, vrátane detí s dyslexiou. V súlade so súčasnými prístupmi sa zameriava na stimuláciu fonologických funkcií, rozvoj techniky čítania, porozumenia čítanému a stimuláciu ďalších potrebných funkcií. Ponúka aj podporu gramotnostných zručností pri rozvoji písaného prejavu v zmysle uplatňovania fonologických pravidiel.         

Pedagógom
prináša možnosť cielenej intervencie v prospech všetkých detí, aj užšiu spoluprácu s rodinou a žiakom samotným. Pri použití v škole šetrí čas prípravy na hodinu, rozvíja čítanie hravou formou. Učiteľ môže operatívne pár kliknutiami spustiť cvičenia so zameraním na akúkoľvek oblasť, ktorá robí deťom problémy. Pedagóg môže využiť program aj frontálne pre celú triedu na projektore alebo cez interaktívnu tabuľu.       

Špeciálnym pedagógom
umožňuje aj zo vzdialeného miesta (napr. z poradne alebo zo školy) supervidovať nácvik prebiehajúci v domácom prostredí. Program dáva možnosť buď priameho odborného vedenia pracovníkom poradne, alebo prostredníctvom vzdialeného pripojenia.         

Pre žiakov s poruchami učenia a ich rodičov
je ideálnym pomocníkom ako ich osobný tréner čítania, ktorý im zostaví individuálne cvičenia na pravidelné precvičovanie. Všetky výsledky žiaka a aj jeho postupy a posuny sú automaticky zaznamenávané a umožňujú ďalšie vyhodnotenie pedagógom.

Ako funguje

  • Program funguje online, nie je potrebná žiadna inštalácia. Funguje tak na PC, ako aj na tabletoch. 

  • V programe môžete využiť aj automatickú orientačnú diagnostiku problémových oblastí. Táto diagnostika je však len orientačná a nenahrádza kompletnú diagnostiku čítania v poradni. 

  • Môžete zoznam cvičení sami zostaviť konkrétnemu dieťaťu na mieru.

  • Nie je opomenutá žiadna z oblastí, ktoré je potrebné trénovať, ak chceme posunúť kvalitu čítania. 

  • Hlavný dôraz je v programe kladený na fonologickú rovinu  a rozvoj jazykových schopností dieťaťa. Nezabúda sa ani na zrakové funkcie, pozornosť či cvičenia na pravo-ľavú a priestorovú orientáciu.

  • Cvičenia majú často zábavný charakter a je možné ďalej ich adaptívne prispôsobovať podľa výsledkov čitateľa a podľa jeho pokroku. 

  • Pomáha od počiatočnej techniky čítania až po širšiu čitateľskú gramotnosť a svojim rozsahom pokrýva široké spektrum čitateľov - od začínajúcich (budúcich školákov) až po dospelých, ktorí chcú ešte na sebe pracovať. 

  • Pre špeciálnych pedagógov v poradniach je možnosť používania aplikácie Včielka bezplatná.

  • program nájdete online tu.  

Čo nevidieť sa Včielka rozšíri aj o matematiku.