Vytvorené: pred mesiacom

Ach tá matika - 5 otázok pre Včielkotvorcov

Ach tá matika - 5 otázok pre Včielkotvorcov
Výukovú aplikáciu Včielka, ktorá už od r.2014 pomáha malým školákom budovať pevnejšie základy prvostupňového vzdelania, už mnohí špeciálni pedagógovia poznajú ako webovú aj mobilnú aplikáciu. Ale čo znamená včelia matematická zbierka na Hithite?

Včielka

Na pripravované novinky v obľúbenom výukovom programe Včielka sme sa exkluzívne za Náš Poklad opýtali priamo českého včielkotímu.

1. Zdá sa, že k nám Včielka najnovšie nesie aj matematiku. Ako prebiehajú prípravy?

Včielka v súčasnej dobe trepoce krídelkami doslova na maximum. V uplynulom školskom roku 2019/2020 poskytla svoje služby v rámci prvého uzatvorenia škôl zadarmo všetkým bez výnimky, v aktuálnom školskom roku 2020/2021 aktívne školila pedagógov/špecialistov/asistentov na svojich bezplatných online webinároch a ďalej upravovala svoje prostredie tak, aby sa pedagógom aj rodičom so Včielkou dobre precvičovalo aj pri pretrvávajúcom dištančnom vyučovaní (za všetky môžeme uviesť obľúbenú novú funkciu – triedy vo Včielke, v rámci ktorých je možné zadávať precvičovanie žiakom skupinovo).

Vo Včielke s úsmevom hovoríme, že „ako sa k nám volá – tak sa od nás ozýva“ :). Vždy teda vítame nápadité podnety na vylepšenie, ktoré nám posielajú aktívni užívatelia. Tieto nápady sa vždy snažíme obratom uvádzať do praxe. V poslednej dobe sa nás často rodičia/pedagógovia/špecialisti pýtali na možnosť pridať ďalší predmet – matematiku. Užívatelia so Včielkou vedia pracovať, páči sa im jej interaktívne prostredie, preto by radi mali všetky prvostupňové predmety na jednom mieste. Dali sme preto hlavy dokopy a spoločne s našou pani metodičkou, PaedDr. Renatou Wolfovou, sme vypracovali akčný matematický plán.

Podklady teda máme pripravené. Teraz však potrebujeme vybrať potrebné finančné prostriedky na vývoj – preto sme zorganizovali hithitovú zbierku na www.vcielka.online/hithit. Včielka je aplikácia, ktorá je v bežnej prevádzke finančne sebestačná (nie je závislá na vonkajších dotáciách), ale s takto veľkou inováciou potrebujeme trochu pomôcť. Spoliehame sa na všetkých rodičov, pedagógov a odborníkov, ktorým na hravom vzdelávaní záleží a všeobecne chcú podporiť lepšiu matematickú gramotnosť najmladšej generácie. Podarilo sa nám spojiť sily s príjemnými partnermi – v rámci našej matematickej zbierky je teda možné napríklad prispieť českej zbierke POMÔŽTE DEŤOM, zakúpiť poctivý med od včelára, zasadiť naozajstným včielkam kvety, podieľať sa na samotnom vývoji aplikácie či zakúpiť si výhodnejšiu licenciu na domáce precvičovanie (táto cena je obzvlášť obľúbená u rodičov).

Veríme, že spoločne pomôžeme deťom, ktoré sa v matematike strácajú !

2. V čom sa bude líšiť od iných PC výukových matematických programov?

Súčasné aplikácie ponúkajú predovšetkým precvičovanie. My by sme však radi ponúkli nielen precvičenie vedomostí, ale hlavne vytvorenie funkčných matematických predstáv (teda porozumenie číselnému radu, desiatkovej sústave, funkčné používanie numerických operácií – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a ich použitie pri slovných úlohách). Chceli by sme teda pomôcť postaviť pevné matematické základy z učiva 1. a 2. triedy, názorne ukazovať žiakom súvislosti (učiť ich jednotlivé vedomosti stavať na seba, nie vedľa seba). Viac o tejto téme prezradila pani doktorka Wolfová v našom úvodnom videu na Hithite. Pani doktorka Wolfová tiež krásne hovorí, že deťom „pomôžeme obuť dobré topánky na výlet krajinou matematiky. Keď má človek dobré topánky, výlet si môže užiť!“

3. Pre koho je určená?

Podobne ako celá Včielka, bude aj naša matematika primárne určená prvostupňovým deťom. Konkrétne tým, ktoré sa v matematike „strácajú“, a to z najrôznejších dôvodov. Všeobecná predstava je taká, že problémy so základnou matematikou majú hlavne deti, ktorým bola diagnostikovaná dyskalkúlia alebo iná ŠPU. Nie je to celkom pravda. V súčasnej dobe tu môže pôsobiť mnoho faktorov.

Uvedieme niekoľko príkladov:

 • málo rozvinuté rané matematické predstavy (na začiatku školskej dochádzky); oslabenie v priestorovom vnímaní; školská nezrelosť

 • ťažkosti s pozornosťou, pracovnou pamäťou, pomalým pracovným tempom; prípadne oslabenie vyplývajúce priamo z porúch pozornosti ako ADHD, ADD

 • nesystematická školská dochádzka (časté absencie, zmena školy, sťahovanie, zmena učiteľa či metódy výučby matematiky)

 • nedostatočná znalosť jazyka (deti z odlišného jazykového prostredia)

 • nevhodne zvolená metóda výučby pre dané dieťa alebo ich časté nekoncepčné striedanie

 • dištančné vyučovanie, v rámci ktorého sa nepodarili u dieťaťa vytvoriť potrebné matematické predstavy ai.

Podrobnejší súpis možných súvisiacich faktorov je spísaný v texte projektu na Hithite, odporúčame v prípade záujmu celý text preštudovať (hoci je v češtine). Síce je text projektu v češtine, je samozrejme orientovaný na všetky tri jazykové verzie Včielky – teda českú Včelku, slovenskú Včielku aj poľskú Pszczolku. Ak sa nám podarí vyzbierať plánovanú finančnú čiastku (v čo veľmi dúfame ), ako kúzlom sa v aplikácii objaví matematika všetkým užívateľom (rovnako, ako to bolo napríklad u cudzích jazykov). Pedagógovia a špecialisti tak budú môcť matematiku využívať rovnako ako využívajú ostatné predmety vo Včielke. Na hodinách so žiakmi (na počítačoch, tabletoch, interaktívnej tabuli), na hodinách špeciálnej pedagogickej intervencie a reedukáciách, v poradniach pri odbornej praxi… a už tradične pri precvičovaní so žiakmi aj na diaľku. Včielka umožňuje unikátne prepojenie dozoru: pedagóg – špecialista – rodič, toto prepojenie bude samozrejme fungovať aj v matematike. Na výsledky a pokrok daného žiaka tak môže dozerať viac dospelých súčasne.

Súvisiace terapie

4. Ako ju budú môcť využiť konkrétne špeciálni pedagógovia v poradniach a v školách?

Aplikácia umožní pedagógom/špeciálnym pedagógom odhaliť ťažkosti pri rozvoji matematických predstáv a cielene potom jednotlivé oblasti rozvíjať:

 • diagnostiku a intervenciu raných matematických predstáv (triedenie, usporiadanie, porovnávanie + predstavu množstva 0-10)

 • porozumenie číselnému radu - desiatkovej sústave, tzn. porozumenie pozičnej hodnote číslic v čísle

 • podpora porozumenia a následne automatizácie (v zmysle kryštalizácie) numerickým operáciám sčítania a odčítania (efektívne postupy pri sčítaní a odčítaní)

 • podpora porozumenia a následne automatizácie (v zmysle kryštalizácie) numerickým operáciám násobenia a delenia

 • aplikácia - tá bude vhodná pre deti, ktoré si z najrôznejších dôvodov v priebehu rokov (i niekoľkých rokov) školskej dochádzky nevytvorili predstavu desiatkovej sústavy. Neporozumeli pozičnej hodnote číslic v čísle a vplyvom toho využívajú vyčerpávajúce a často neefektívne postupy pri numerických operáciách sčítania a odčítania. Následne neporozumeli operáciám násobenia a delenia. Nie sú schopné riešiť komplexné aritmetické úlohy (slovné úlohy). Vplyvom toho sa potom nemôžu plnohodnotne zapojiť do výuky a časom zlyhávajú. Nezvládnu zvyšujúci sa objem učiva – nechápu súvislosti. Neskôr môžu byť ohrozené zvýšenou úzkostnosťou i rezignáciou na školskú výuku.
  Nemusí sa jednať hneď o dyskalkulikov, ale z najrôznejších dôvodov nezachytili výuku v 1. a 2. triede (viď. dôvody v textu na Hithite). 

Súčasná doba online výuky nahráva vzniku ťažkostí, s ktorými sa deti budú stretávať dlhé roky. Aplikácia má ambíciu metodicky deti, rodičov a pedagógov viesť.

Usporiadanie cvičení bude na seba zase nadväzovať, takže finálne cvičenia môže využívať na precvičovanie aj zdatné dieťa. Učiteľ bude zasa môcť vytvárať individuálne/skupinové playlisty. Špeciálni pedagógovia budú môcť deťom nastaviť cvičenia na mieru.

5. Kedy sa na včeliu matematiku môžeme na Slovensku tešiť?

Ako sme už prezradili vyššie, ak sa zbierka podarí, plánujeme na matematike intenzívne zapracovať počas letných prázdnin. Matematika by sa teda mala kúzlom v aplikácii objaviť už na jeseň tohto roka. Teda ako taký malý darček na privítanie do nového školského roka 2021/2022 !

Veríme, že keď nám dobrí ľudia pomôžu, dielo sa nám podarí!