Vytvorené: pred 4 rokmi

Comenia script – písanie

Písmo Comenia Script je názov alternatívneho typu písma, ktoré sa v poslednej dobe dostáva čoraz viac do našich škôl a k širokej verejnosti pre svoju jednoduchosť a čitateľnosť. Jeho podstatou je nespájanie jednotlivých písmen pri písanom tvare písma, oddelené, izolované písanie jednotlivých grafém.

Písmo bolo vytvorené pre potreby modernej súčasnej doby v roku 2009 a ako jeho autorka je uvádzaná Radana Lencová.  Tá pri navrhovaní tohto písma sledovala prirodzené grafické tendencie detí i dospelých. Vychádzala z pozorovaní, ako sa deti naučia prirodzene písať svoje meno paličkovým písmom ešte pred vstupom do školy. Preto pre zjednodušenie písma vynechala všetky vlnovky, háčiky a grafické spoje písmen, ktoré majú za následok zhoršenú čitateľnosť písma a ponechala len samotné izolované tvary písmen, bez ich grafického viazania. Tieto tvary sú graficky bližšie tlačenému písmu a sú omnoho jednoduchšie oproti písaným tvarom dnes používaného spojeného písaného písma. 
Názov „Comenia Script“ je odvodený od: Comenia – Jan Amos Komenský a Script – písmo na písanie. 

Mnohé písmená a číslice Comenia Script sa dajú napísať jedným ťahom a niektoré majú aj viac možných variantov, z ktorých si dieťa môže zvoliť podľa toho, ktorý tvar sa mu píše ľahšie. Písmená nemusia byť vôbec spájané, môžu byť k sebe len priraďované. Nevýhodou je, že žiaci, ktorí sa učia len tento typ písma, nedokážu písať klasickým písaným písmom, ani ho prečítať - aj keď skúsenosti ukazujú, že časom sa to naučia prirodzene sami. 

Komu je určené
Písmo vyhovuje najmä deťom, ktoré nemajú dostatočne rozpísanú ruku - majú slabšiu grafomotoriku. Okrem toho písmo viac rešpektuje napríklad inakosť štýlu písania ľavákov, ako aj potreby detí s poruchami učenia, telesne či mentálne hendikepované deti. Tento typ písma je pre dnešné deti ľahší, prijateľnejší a ich písmo (aj u dysgrafika) je obvykle čitateľnejšie, ako pri písaní doposiaľ používaného spojeného písma. 

Dnes je na trhu už pomerne bohatá ponuka špeciálnych zošitov, v ktorých sa písmo Comenia Script dá precvičovať, ako aj spracovaná didaktika na jeho učenie. Taktiež na webe je množstvo vzorov a cvičení na jeho nácvik. Školy sa môžu rozhodnúť, či budú učiť toto písmo, alebo ostanú pri bežnom spojenom písme - aj keď v odbornej verejnosti stále  prebiehajú  v tomto smere diskusie.