Vytvorené: pred 4 rokmi

Dublované čítanie

Metóda dublovaného čítania spočíva v spoločnom hlasnom čítaní učiteľa či rodiča spoločne s dieťaťom. Dospelý jednoducho číta o niečo skôr ako dieťa, pomaly, plynule a výrazne. Prispôsobuje tempo čítania schopnostiam dieťaťa. Ono ho sleduje a opakuje po ňom, no súčasne i číta text. Dospelý sa obvykle snaží robiť kontrolné chyby v čítaní (napr. vynechá niektoré slovo, zamení slovo za slovo podobné, domyslí koniec slova, zmení niektorú hlásku a pod.). 

Takéto chyby pomáhajú dieťaťu udržiavať vizuálnu aj sluchovú pozornosť pri čítanom texte, aktívne tento text sledovať. Tempo čítania sa postupne zrýchľuje, prispôsobuje možnostiam dieťaťa. Metóda je prirodzená, nenáročná a dieťa si pri nej osvojuje od dospelého správny vzor čítania.

Kedy je vhodná
Technika dublovaného čítania je vhodná najmä u tých detí, ktoré majú dostatočne rozvinutú čitateľskú zručnosť, no čítajú nepresne, s častými chybami alebo si slová domýšľajú. Je nutné vybrať text zodpovedajúci čitateľským schopnostiam a záujmom dieťaťa, iba tak sa dá vzbudiť záujem dieťaťa o čítanie. Denný nácvik dublovaného čítania by nemal byť dlhší ako 2-3 minúty po dobu 3-4 mesiacov. Je vhodné ho opakovať radšej kratšie a častejšie, aj 2-3 krát denne.