Vytvorené: pred 4 rokmi

Spolučítanka

Spolučítanka je program pre rozvoj čitateľského porozumenia určený hlavne žiakom s ťažkosťami v čítaní. Učí žiakov efektívne pristupovať k najrozmanitejším textom a tiež pracovať s nimi, pomáha pri osvojovaní si čitateľských stratégií.

Ako funguje
Na začiatku si detskí čitatelia osvojujú 4 základné stratégie na rozvoj čitateľského porozumenia:
  1. 3xP - stratégia vytvárania a hodnotenia predpokladov čítania  – Prejdi, Povedz čo vieš a Predpovedaj
  2. Semafór - sledovanie vlastného čitateľského porozumenia
  3. Zabaľ to do svojich slov - sledovanie hlavnej myšlienky, dôležitých udalostí a ich reprodukcia (žiaci si na okraj značia hlavnú myšlienku daného odseku alebo časti textu),
  4. Otázky - vytváranie a hodnotenie otázok a odpovedí podľa explicitnosti a náročnosti

Cieľom programu v prvej časti Spolučítanky je predstaviť čitateľom jednotlivé čitateľské stratégie, objasniť ich a naučiť mladých čitateľov postupnosť krokov pri ich používaní, čo sa nazýva plán čítania. Táto časť je riadená učiteľom alebo poradenským pracovníkom. Na konci by mal žiak čítať článok a samostatne používať všetky štyri vyššie uvedené stratégie čítania s porozumením.

V druhej časti programu sa pozícia učiteľa zmení na poradcu, ktorý pomáha deťom pri čítaní, keď narazia na problém, ktorý im robí ťažkosť s vyriešením. Úlohou učiteľa je sprostredkovať stratégie informácií a čitateľských skúseností, aby ich dieťa používalo s uvážením. Znamená to teda, že deti by mali uvažovať o úlohe pred, počas i po čítaní s porozumením, čo vedie k procesu samostatného učenia.