Vytvorené: pred 4 rokmi

Násadky na písacie nástroje

Pre deti a žiakov s ťažkosťami v jemnej motorike a grafomotorike existuje dnes na trhu množstvo plastových násadiek na perá a ceruzky, ktoré podporujú nácvik správneho držania písacieho nástroja, správny úchop tromi prstami. Využívajú sa na korekciu nesprávneho úchopu písacích potrieb, korekciu nadmerného prítlaku na podložku pri písaní a pod. 

Násadky bývajú rôzneho tvaru a veľkostí. Ich ergonomický tvar podporuje správne umiestnenie prstov pri držaní písadla. Zvyčajne sú vhodné pre akýkoľvek tvar písacieho nástroja (pero, ceruzku, pastelku, fixu, štetec...), na ktorý sa nasadia, nastoknú, navlečú. Tvar nástavcov je prispôsobený detskej ruke – často aj podľa veku dieťaťa. 

Niektoré sú osobitne vyrobené pre pravákov a ľavákov, na iných je zasa rozlíšené ich držanie pre praváka alebo ľaváka označením L, R (pričom ľaváci položia prst na L, praváci na R).