Vytvorené: pred 4 rokmi

Čítacie okienka

Čítacie okienka si v prevažnej väčšine špeciálni pedagógovia vyrábajú svojpomocne - často  zalaminovaním papierovej predlohy alebo vystrihnutím z tvrdších farebných papierov či rôznych priesvitných fólií.
Okienka slúžia na podporu rozvoja čitateľských zručností dieťaťa najmä vtedy, ak: 
 • je dieťa rizikovým na rozvoj dyslexie alebo dyslexiu už má, 
 • má ťažkosti s pohybom zraku po riadku (s očnými pohybmi) 
 • stráca orientáciu v texte (preskakuje slová, slovné spojenia, preskočí riadok...) 

Okrem klasického tvaru okienka (prúžok papiera s vystrihnutými časťami na okrajoch vo veľkosti písmen v texte), ktorý zvyčajne špeciálni pedagógovia poznajú, sú dnes k dispozícii na trhu aj rôzne iné okienka či pomocné záložky rôznych tvarov, veľkostí či z rôznych materiálov. Pre každé dieťa sa dá nájsť (alebo aj jednoducho vyrobiť) okienko priamo podľa jeho potrieb -  také, aké mu najviac vyhovuje a ktoré mu najviac pomôže uľahčiť čítanie. 
Pre starších žiakov a pokročilejších čitateľov sa používa modifikácia čítacieho okienka v tvare čítacieho "ukazovátka", ktorým môže pokojne byť aj zápalka, kúsok drôtika alebo aj kancelárska spinka.

Možnosti práce
S okienkom možno pracovať dvoma rôznymi spôsobmi: 

 1. Text postupne odkrývať . Dieťa má pred sebou zakrytý text a posúvaním okienka zľava doprava text postupne odkývame. V okienku sa tak objaví najprv začiatok slova, prvé písmená, až potom slovo celé. Toto dieťaťu bráni domýšľať si koniec slova len na základe niekoľkých prvých postrehnutých písmen. Zároveň brzdí deti, ktoré čítajú síce rýchle, ale nesprávne. 
 2. Text postupne zakrývať. Dieťa má pred sebou celý riadok, pričom zakrývame postupne tú časť slova, ktorú už prečítalo a tým ho nútime čítať stále ďalej, dopredu a nevracať sa zrakom k už prečítanému. Používa sa pri uľpievaní na jednom slove v texte, pomalom čítaní, neustálom vracaní zraku k začiatku slova (pri spätných očných pohyboch).

Zásady práce s okienkom:
 • Veľkosť okienka musí zodpovedať veľkosti písma -  nad písmenami a pod písmenami by mal     ostať asi milimetrový okraj 

 • Okienko môže byť z nepriesvitného ale aj z priesvitného materiálu (napr. farebná fólia). Niektoré deti sú pri nepriesvitnom materiály nervózne z toho, že nevidia, aké dlhé je slovo, výber materiálu preto vždy súvisí s individuálnymi potrebami dieťaťa. Priesvitné materiály je možno použiť napr. aj u vyspelejších čitateľov na ohraničenie alebo zvýraznenie čítaného textu. 

 • Okienko najmä spočiatku nedávame do ruky dieťaťu, pohybuje s ním ten, kto s dieťaťom pracuje (učiteľ, rodič).  Až postupne dieťa vedieme k tomu, aby s okienkom pohybovalo samo 

 • Rýchlosť pohybu okienka vždy prispôsobíme čitateľským možnostiam dieťaťa, okienko by však pri práci malo byť vždy v pohybe 

 • Vedieme dieťa k tomu, aby čítalo pomaly, ale plynulo (rýchlosť sa dostaví postupne, najprv sa musí sústrediť na dekódovanie textu)

 • Dieťaťu je potrebné toto naše počínanie  vždy vysvetliť, aby sa nedomnievalo, že nám záleží len na rýchlosti jeho čítania.  Je potrebné mu zdôrazňovať, že pri čítaní s okienkom sa musí čítať pomaly, pokojne a pokiaľ možno plynulo.

 • Časová hranica pre denný nácvik čítania s okienkom by mala byť 10 minút, pretože tento spôsob nácviku čítania je veľmi intenzívny. U detí s výraznými dyslektickými ťažkosťami vyžadujeme iba 5-minútový nácvik, ktorý môžeme opakovať dvakrát denne.