Vytvorené: pred 4 rokmi

Sfumato - Splývavé čítanie

Popis
Ak dieťa nevie čítať, nedokáže vstúpiť úspešne do sveta gramotnosti. Autorkou metódy splývavého čítania známej pod názvom Sfumato je PaedDr. Mária Navrátilová z Českej republiky. V Čechách je metodika od r.2007 uznaná ako rovnocenná, nie len ako doplnková metóda výuky čítania, vhodná pre všetky deti ako prevencia pred vznikom špecifických porúch čítania a písania. V posledných rokoch sa metódou vyučuje aj na Slovensku, aj keď jej vnímanie je rôzne (pozrite odkazy nižšie).

Podľa autorky je to komplexná technika k výuke elementárnej gramotnosti, ktorá má aj preventívny charakter pred dyslektickými manifestáciami. Zohľadňuje neurofyziologické hľadisko čítacieho procesu, rozkladá tento proces do elementárnej podoby s apelom sa podporovanie dielčích funkcií, pričom zohľadňuje individuálne čítacie tempo.

Metóda učí deti podľa autorov čítať správne ihneď od začiatku rozvoja čítania. Touto metódou sa učia snímať písmená v presnej postupnosti, správne dýchať, artikulovať, intonovať, prežívať čítanie všetkými zmyslami. Podporuje u detí radosť z čítania a samostatného vyhľadávania informácií. Má inkluzívny charakter - zaujme všetky deti, jej úmyslom je ochrániť ich pred pocitmi úzkosti, znechutenia, smútku z neúspechu pri čítaní. Možno ju využiť aj pre deti s rôznym hendikepom.

Ukážka a krátke informácie autorky o sfumato tu.
Názory pedagógov tu.
Referencie Z.Matějček tu.

Viac informácií tu.

Stanovisko Komory školských logopédov, Katedry logopédie PDF UK a Slovenskej asociácie logopédov (04/2021) tu.