Vytvorené: pred rokom

GRAMAR.in

On-line program so zameraním na tréning slovenskej gramatiky zábavnou formou. Úlohy sú rozdelené podľa jednotlivých ročníkov.

Program obsahuje aj úlohy pre vyššiu vekovú skupinu - stredoškolákov, a to nie len na rozvoj gramatiky, ale aj na zábavné opakovanie vedomostí z literatúry.

Okrem slovenskej gramatiky nájdete na stránke aj rôzne matematické cvičenia, cvičenia finančnej gramotnosti, zemepis a cvičenia kritického myslenia.