Vytvorené: pred 5 rokmi

Trojhranný program

Názvom trojhranný program sa dnes označujú obvykle  písacie potreby trojhranného tvaru (ceruzky, perá, štetce), ktoré vyhovujú svojim ergonomickým tvarom najmä deťom s tendenciou nesprávneho úchopu písacieho nástroja. 

Používanie takto upravených písacích potrieb alebo aj trojhranných násadiek na bežné písacie potreby pomáha pri nácviku správnych grafomotorických návykov dieťaťa, alebo v predškolskom období aj ako prevencia vzniku nesprávneho úchopu.