Vytvorené: pred 5 rokmi

Indické a čínske násobenie

Indické násobenie aj čínske násobenie  sú prehľadné a zjednodušené spôsoby písomného násobenia veľkých viacciferných čísel. 
Obe násobenia sú pre jednoduché najmä pre svoje grafické znázornenie.

Tieto spôsoby násobenia patria medzi najstaršie matematické algoritmy, ktoré ľudstvo v minulosti používalo.

Ako funguje
Indické násobenie u nás dnes využívajú najmä žiaci,  ktorí sa učia matematiku Hejného metódou. Jeho základom je vytvorenie si špecifickej tabuľky s príkladom, kde každé vnútorné okienko tabuľky je rozdelené ešte uhlopriečkou. Dieťa sa naučí presný postup, ako v tejto tabuľke počítať. Výhodou indického násobenia je, že sa čísla najskôr násobia a až potom sčítavajú a tabuľku  je možné vypĺňať v ľubovoľnom poradí. Tabuľka je prehľadná a každá cifra má v nej svoje miesto. 

Pre koho sú vhodné
Tak indické ako aj čínske násobenie sa stávajú často alternatívami pre žiakov  so špecifickými potrebami - najmä s dyskalkúliou, ale aj pre slabších žiakov, pretože sú názorné, štrukturované, sú motivujúce a deti bavia. Avšak nie pre každé dieťa musia byť zákonite vhodné a použiteľné, ich využitie u detí s ťažkosťami je vysoko individuálne. 
Spôsoby a postupy jednoduchého indického aj čínskeho násobenia nájdeme v nespočetných názorných ukážkach a videách na webe.