Vytvorené: pred 5 rokmi

Hovoriace knižky

"Hovoriace knižky" dnes už neodmysliteľne patria do nášho života. Predstavujú zaujímavé  moderné spojenie bežných - papierových kníh s digitálnymi technológiami

Špecifiká 
 • Aj keď je hmatové vnímanie takýchto hovoriacich knižiek rovnaké, ako u bežných kníh (tiež sú z papiera), od bežných kníh sa obvykle odlišujú v tom, že deťom prinášajú kombináciu zrakových aj zvukových podnetov, možnosť okamžitej spätnej väzby, bohatú interaktívnosť v práci s textom alebo obrázkami. 
 • Od elektronických knižiek sa odlišujú zasa tým, že sú stále predsa z papiera, neblikajú, nesvietia, vizuálne  nezaťažujú zrak tak, ako napr. dlhšie pozeranie na displej či obrazovku tabletu a čítanie knižky v jej elektronickej verzii.  

Často sa tieto knihy používajú spolu s interaktívnym perom, pomocou ktorého sa "papierová" kniha stáva "hovoriacou" -  s množstvom zvukových textov či pútavých príbehov, hádaniek, riekaniek, zvukov z prírody, pesničiek a úloh s otázkami na spätnú kontrolu porozumenia. Každú otázku v úlohách si deti môžu jednoduchým spôsobom ihneď vyhodnotiť. Získavajú tak mnoho informácií hravou formou, často aj  bez toho, aby už vedeli čítať, teda ešte v predčitateľskom období. Z používateľského hľadiska sú veľmi jednoduché, s intuitívnym ovládaním. Na jednotlivých stranách majú aplikovaný neviditeľný kód, ktorý priložením pera spúšťa zvukové súbory.

Pre koho sú určené
Na našom trhu existuje množstvo takýchto knižiek aj pre školákov, dokonca aj s učivom, ktoré je v súlade s predpísaným štátnym vzdelávacím programom pre jednotlivé ročníky a jednotlivé predmety (napr. cudzie jazyky). Hovoriace knihy tak umožňujú plnohodnotné vzdelávanie i zábavu, pričom si deti vytvárajú pozitívny vzťah ku knihám.
Často sú dobrou alternatívnou voľbou najmä pri výuke detí so špeciálnymi potrebami (napr. pri dyslexii, pri poruchách pozornosti či narušenej komunikačnej schopnosti). Navyše pôsobia a dajú sa využiť veľmi motivačne, pretože dnešné deti prirodzene dávajú prednosť digitálnym technológiám.

Čo rozvíjajú
Práca s hovoriacimi knižkami pri správnom a kontrolovanom používaní môže pomáhať rozvíjať u detí sústredenie, priestorové, logické aj matematické myslenie. Tým že spájajú vizuálnu informáciou s počutou, rozvíjajú audiovizuálne vnímanie, audiovizuálnu pamäť, obrazotvornosť a trénujú pozornosť. Prikladanie pera na rôzne obrázky či ikony v hovoriacich knižkách zlepšuje vizuomotorickú koordináciu, rovnako tak aj jemnú motoriku. Elektronické perá obvykle umožňujú jednoduché nahrávanie vlastného hlasu a následné porovnanie vlastnej výslovnosti s originálom. Hovoriace knižky slúžia aj ako pomôcka pri výučbe cudzích jazykov a tiež pri logopedických cvičeniach. 

Z logopedického a špeciálnopedagogického hľadiska sa hovoriace knižky osvedčili najmä pri aktivitách, zameraných na: 
 • rozširovanie slovnej zásoby, 
 • podporu správnej výslovnosti,
 • podporu rozvoja pozornosti, stimuláciu koncentrácie pozornosti, 
 • rozvoj logického myslenia, 
 • porozumenie informácií na základe počutého textu, 
 • rozvoj sluchovej pamäte a diferenciácie, 
 • upevňovanie grafickej podoby textu, 
 • nacvičovanie čítania, 
 • prepojenie grafického tvaru písmena s jeho sluchovou podobou, 
 • nácvik fonematického uvedomovania,
 • multisenzorické učenie ... a pod.

Vzdelávacia práca s knihou doplnenou elektronickým perom je najefektívnejšia vtedy, keď dieťa pracuje so spoluúčasťou dospelého. Jej výhodou je však aj možnosť vysokého podielu samostatnosti dieťaťa pri riešení úloh, učení sa, čítaní.