Vytvorené: pred 5 rokmi

Rozvoj čítania, písania a počítania

Čítanie, písanie a počítanie tvoria základné školské "trívium", ktoré deti musia zvládnuť v prvých rokoch svojho školského života ako základ pre celé svoje ďalšie učenie. 

Nie vždy im nadobúdanie týchto základných školských zručností ide tak, ako by sme si predstavovali alebo ako by sme očakávali - či už pre zdravotný stav, postihnutie (telesné, mentálne či zmyslové) a  niekedy aj bez akejkoľvek viditeľnej, zjavnej príčiny, napriek dobrému intelektu, dobrému sociokultúrnemu zázemiu, napriek snahe pani učiteľky aj rodičov. Bežné vzdelávacie postupy jednoducho nefungujú a je potrebné a v konečnom dôsledku aj nevyhnutné pokúsiť sa uplatniť alebo aj vymyslieť také metódy a formy učenia písaniu, čítaniu a počítaniu, aby sme tieto schopnosti u dieťaťa rozvinuli do maximálnej možnej miery - ako predpoklad pre jeho budúce uplatnenie sa vo "veľkom" živote.