Vytvorené: pred 5 rokmi

Režimové opatrenia

Ak má dospelý s dieťaťom akékoľvek výchovné ťažkosti, režimové opatrenia patria obvykle k prvým krokom pri ich riešení. Tieto opatrenia sú však vhodné aj pri ťažkostiach dieťaťa v učení či bezpodmienečne  potrebné pri liečbe ochorení ako je epilepsia, diabetes, celiakia, poruchy príjmu potravy, ale napr aj pri autizme.

Denný režim
je nevyhnutnou súčasťou života každého z nás už od narodenia. Ak sa niektoré činnosti stanú rutinou, je to často pre dieťa oslobodzujúce, pomáha mu to zorientovať sa lepšie v jeho každodenných povinnostiach, popasovať sa s nimi a vykonávať ich po dlhodobejšom dodržiavaní viac-menej automaticky, bez reptania, ako bežnú a nevyhnutnú súčasť života.

Pri výchovných ťažkostiach
sa režimové opatrenia týkajú obvykle: 
 • nastavenia časového denného režimu s rozdelením času medzi povinnosti a zábavu 
 • opatrení na stanovenie hraníc v správaní a konaní, nastavenie pevných a nemenných pravidiel a podmienok ich dodržiavania (nastavenie systému benefitov za dodržanie a dôsledkov pri nedodržaní) 
 • nastavenie aktivít na plnohodnotné využívanie voľného času, usmernenia k aktívnemu spôsobu života 
 • nastavenia aktivít na stabilizáciu negatívnych emocionálnych prejavov, na rozvíjanie sociálnej a emocionálnej zrelosti 
 • opatrení na formovanie pozitívnych vzorcov správania  pri poruchách správania, pri hyperaktivite a pod. 

Pri ťažkostiach v učení a poruchách učenia
sa režimové opatrenia môžu týkať napr. aj: 
 • nastavenia časového denného režimu s rozdelením času na prípravu do školy a voľnočasové aktivity 
 • nastavenie postupnosti krokov pri učení (napr. ktorý predmet sa učí dieťa ako prvý, ktorý ako posledný, na ktorý predmet sa pripravuje samostatne, na ktorý s pomocou alebo kontrolou dospelého...) 
 • opatrenia na podporu sebaorganizácie pri príprave do školy pri poruchách učenia, poruchách pozornosti, poruchách exekutívnych funkcií (napr.  aj poriadok na stole pri písaní úloh, v školskej taške, čo si do školskej tašky dávať ako prvé, čo ako posledné ...) 

Pri zdravotných ochoreniach
(diabetes, epilepsia, celiakia, poruchy príjmu potravy a pod.) sa režimové opatrenia môžu týkať prevažne: 
 • nastavenia spánkového režimu 
 • nastavenia stravovacieho režimu 
 • nastavenie liekového režimu 
 • nastavenia denného režimu s rozdelením času na plnenie povinností a relax
 • nastavenie aktivít na plnohodnotné trávenie voľného času, usmernenia k aktívnemu spôsobu života
 • u autistov aj ako nevyhnutný predpoklad ich pokojnejšieho fungovania, pochopenia časových následností jednotlivých činností počas dňa