Vytvorené: pred 6 mesiacmi

FACH - funkčná analýza chovania

Funkčná analýza správania/chovania (FACH) inštruuje učiteľov, aby pozorovali žiaka v rôznych situáciách a prispôsobovali tieto situácie, aby zistili, aký vplyv to malo na žiaka. Súčasťou je štruktúrovaný postup, cez ktorý sa zaznamenávajú pozorovania.

Skladá sa zo šiestich etáp:

  1. popis konkrétneho problémového správania;

  2. zbieranie údajov;

  3. porovnávanie a analýza získaných informácií;

  4. formulácia hypotézy o účele správania;

  5. navrhnutie plánu intervencie a jeho vykonávanie;

  6. priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie.

    Oprostime sa od dojmu, že ide o zbytočné papierovanie – výstupy si môžeme zapisovať stručne, len pre vlastné potreby – a skúsme sa na tento postup pozerať ako na užitočný nástroj pre lepšiu orientáciu v neistom a komplikovanom teréne našich interakcií s dieťaťom. Pre FACH môže stačiť pár dní, možno týždeň. Ak si nevytvoríme priestor a čas na mapovanie správania žiaka, akékoľvek intervencie budú len "strelou od boku", metódou pokusu a omylu, čo je málo efektívny a nie veľmi profesionálny prístup.

(preklad s použitím materiálov L.Krejčová, 2019)