Vytvorené: pred 5 rokmi

Odmeny a tresty - benefity a dôsledky

Nastaviť dieťaťu systém odmien a trestov, benefitov  a dôsledkov nie je vôbec jednoduchá záležitosť (a to ani doma, ani v škole). Nesprávne nastavené alebo nedôsledne uplatňované opatrenia sa môžu minúť účinku, môžu byť celkom neefektívne, viesť k nerešpektovaniu zo strany dieťaťa či niekedy aj k opozičnému vzdoru.

Čo sa dá robiť
 • vždy presne, zrozumiteľne a jednoznačne dieťaťu pomenovať hranice, benefity pri dodržaní, splnení, dôsledky pri nesplnení, nedodržaní 
 • nestavať iba na represívnych opatreniach, iba na príkazoch či iba na zákazoch týkajúcich sa nechceného správania, ale aj na pozitívnych, na podporujúcich, na stimulujúcich k chcenému správaniu (napr. poskytovať častejšiu pozitívnu spätnú väzbu, posilňujúcu chcené správanie, namiesto neustálej negatívnej - lebo aj to je posilňovanie, v tomto prípade však posilňovanie  toho negatívneho, nechceného) - na zapamätanie je dobré myslieť na príslovie "lepšia je lyžička medu, ako vedro octu"
 • výrazne využívať pozitívnu motiváciu a stavať na nej (na negatívnom sa stavať nedá) - hľadať a využívať najmä činnosti, ktoré má dieťa rado a bez problémov pri nich vydrží, hľadať oblasti a záľuby, ktoré sú jeho silnou stránkou, o ktoré by nerado prišlo, ktorých by sa nerado vzdalo
 • nebrániť prejavu negatívnych emócií, nereagovať pri nechcenom, nežiadúcom správaní len slovami "toto nesmieš! .... toto musíš! ....", ale ukázať a učiť radšej vhodné, dovolené a primerané vzorce správania (chápem... ale nabudúce to skús takto...)
 • využívať veku primerané odmeny (výhody, benefity) a tresty (sankcie, dôsledky) - malým deťom malé, väčším deťom väčšie
 • nastaviť presný a jednoznačný systém benefitov za primerané správanie a dôsledkov za neprimerané prejavy, pritom výrazne odlišovať, ktoré správanie je vzhľadom k veku dieťa (alebo aj vzhľadom k diagnóze - napr. pri ADHD) už schopné kontrolovať a ovplyvniť, a ktoré ešte nie 
 • nesnažiť sa nastaviť naraz veľa pravidiel, pretože dieťa ich nebude schopné dodržať - zvoliť systém postupných krokov (najprv jedno pravidlo, utvrdzovať, dôsledne uplatňovať benefity a dôsledky dovtedy, kým dieťa nebude schopné ho automaticky dodržať a až potom nastaviť ďalšie)
 • bezpodmienečne a dôsledne kontrolovať, kontrolu však sprevádzať nie kritikou a karhaním - tým vyjadrujeme sklamanie z dieťaťa, presvedčenie že to nedokáže, upozorňujeme na jeho zlyhávanie ......ale skôr povzbudzovaním (som presvedčený, že zajtra to bude lepšie, že to zvládneš, že to dokážeš aj inak, že ti to pôjde ...) 
 • kontrolu dodržiavania nastavených pravidiel realizovať denne, čo najskôr, tak isto denne, čo najskôr uplatňovať dôsledky - riadiť sa zásadou, že tak trest, ako aj odmena musia prísť čo najskôr, najlepšie ihneď, ešte v ten istý deň - okamžite, alebo realizované v krátkom čase (nie dlhodobé, dlhotrvajúce či s odkladom - o týždeň, mesiac zákazu a pod.)- trest aj odmena tu a teraz, ihneď, po vymožení dôsledku dať dieťaťu jasne najavo, že začíname odznovu (v duchu "zajtra je zasa deň, začíname odznova, znovu máš možnosť skúsiť to inak...urobil si to nerád, tak to skús dať do poriadku....), dieťa musí mať vedomosť o tom, že znovu môže skúsiť dodržať nastavené pravidlo 
 • pri nastavovaní a uplatňovaní benefitov a dôsledkov nepostupovať viackoľajne (jeden zakáže, druhý dovolí) - a to tak doma, ako aj v škole (ak jeden rodič nastaví, druhý musí dodržať, ak nastaví jeden učiteľ, musia všetci a pod.), postupovať spoločne škola + rodič 
 • ako tresty, sankcie, dôsledky skôr využiť sankcie typu odmietania výhod pred zákazmi a príkazmi, využívať možnosť kompromisnej dohody či voľby s uvedením pozitívnych aj negatívnych dôsledkov, možnosť odčinenia, odpustenia za istých podmienok...
 • dôsledne, vopred a najmä s chladnou hlavou premyslieť pre dieťa účinný a efektívny systém odmien a zmysluplných sankcií