Vytvorené: pred 4 rokmi

Videotréning interakcií

Videotréning interakcií (VIT)  je technika, založená na práci s kamerou. Nie je určená priamo dieťaťu, ale rodičom, rodinám a pedagógom, ktorí s dieťaťom pracujú. Metóda sa k nám rozšírila z Holandska, kde vznikla v 80-tych rokoch. Je metódou, ktorá učí princípom úspešného kontaktu medzi rodičom a dieťaťom, žiakom a učiteľom, prípadne aj klientom a odborníkom (v pomáhajúcich a poradenských profesiách). 

Ako prebieha
Tréning je založený na práci s kamerou a zaznamenávaní reálnych životných situácií, reálnych interakcií na videozáznam, obvykle priamo v prirodzenom prostredí dieťaťa (v rodine, v škole). Jej cieľom je pomoc a podpora rodičom a učiteľom, vychovávateľom, pomocou vhľadu účinné rozvíjanie ich komunikačných zručností a fungujúcich komunikačných stratégií, interakcií v prospech dieťaťa aj všetkých zúčastnených. Založená je na rešpekte, podpore a najmä na pozitívnom posilňovaní, usmerňovaní k pozitívnej zmene. 

Videozáznam sa využíva na rozbor, terapeut však pri rozbore využíva pozitívne momenty interakcií, nestavia na negatívnych. Ukazuje rodičom a pedagógom, kedy reagovali správne, vyberá situácie, kedy interakcie medzi nimi a dieťaťom prebehli vhodnou formou, vyzdvihuje pozitívne, chcené, žiadané reakcie dieťaťa a situácie, ktoré tomu predchádzali. Rodič alebo pedagóg sa následne snaží tieto pozitívne vzorce interakcií využívať pri svojom pôsobení na dieťa.

Aj na Slovensku dnes je už mnoho VIT terapeutov (psychológov, špeciálnych alebo liečebných pedagógov) vyškolených a zručných v práci s touto metódou.

Kedy sa používa
VIT sa úspešne  využíva napríklad :