Vytvorené: pred 2 rokmi

Makaton

Makaton je špeciálny jazykový program, komunikačný systém, ktorý využíva grafické aj manuálne znaky a  symboly na dorozumievanie.

Je jednou z foriem alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK). Poskytuje základné prostriedky komunikácie, ktoré podnecujú a rozvíjajú hovorenú reč aj porozumenie pojmov u ľudí s komunikačnými problémami. Patrí medzi dynamické neverbálne komunikačné systémy. Ide o prostriedok, ktorý má viesť k nadviazaniu orálnej komunikácie.  

Program bol vytvorený v 70tych rokoch minulého storočia britskou logopédkou Margaret Walker a psychiatrickými konzultantmi Kathy Johnston a Tonym Cornforthem. Svojmu dielu dali názov Makaton (MA – Margaret, KA – Kathy, TON – Tony). 

Slovník
Slovník Makatonu je jednoduchší ako znakový jazyk nepočujúcich, obsahuje 350 slov a je svetovo uznávaný. Vychádza z národných znakových jazykov každej krajiny, ktoré dopĺňajú hovorenú reč. Uplatňujú sa v ňom princípy bežnej komunikácie, napr. využitie mimiky, proxemiky a gest pre vyjadrenie dôrazu. 

V Makatone sa nevyjadrujú znakom všetky jednotlivé slová vo vete, zdôrazňujú sa len tie kľúčové slová, ktoré tvoria základ a poskytujú jasný obsah vety. Predpokladá sa, že postupným vývinom komunikačných schopností a porozumenia reči sa z takéhoto znakovania prechádza k orálnej komunikácii. Záleží však na každom človeku či je schopný porozumieť druhému účastníkovi bez manuálnych znakov.

Slovník Makatonu je rozdelený na 8 úrovní podľa náročnosti. Deviata úroveň je osobný slovník individuálnych potrieb každého človeka. Začína bežnými, základnými pojmami a postupne prechádza k všeobecnejším pojmom. Na začiatok je vhodné používať orálnu reč, symboly i znaky. U detí je užitočné vymeniť symboly za obrázky či fotografie. Tie sa môžu používať ako primárny prostriedok komunikácie, môžu podporovať aj rozvoj čitateľských zručností alebo môžu slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní jazykových schopností. Je dôležité, aby okolie daného človeka malo zjednotené tieto symboly a tiež ich význam.

Využitie