Vytvorené: pred 2 rokmi

Prstová abeceda

Prstová abeceda je najrozšírenejší systém ustálených prstových znakov, ktorý používajú nepočujúce osoby na komunikáciu. Abeceda vznikla spočiatku v prostredí, kde sa muselo dorozumievať inak ako hovorenou rečou (mnísi v kláštoroch). Prvé informácie o prstovej abecede prišli zo Španielska, kde Melchor de Yebra v roku 1593 prvý krát publikoval jednoručnú prstovú abecedu. 

Táto abeceda využíva ustálené postavenie prstov a dlane ruky na zobrazenie jednotlivých písmen abecedy. Na jej použitie je potrebné poznať písomnú formu hovoreného jazyka. Každý svetový jazyk používa rôzny systém prstovej abecedy.

Kedy sa využíva
Nepočujúci ju využívajú najmä pre potreby vyjadrenia neznámych slov alebo spresnenia daných slov, všade tam, kde je potrebné vyhláskovanie cudzích slov, odborných termínov, pri geografických názvoch, názvoch miest a obcí, pri menách a priezviskách či pri slovách, ktoré sa nedajú vyjadriť posunkom. Prstovú abecedu v hmatovej (taktilnej) forme možno použiť ako komunikačný systém  aj pre hluchoslepých ľudí.

Aké druhy existujú
Existujú 3 druhy prstovej abecedy, Bonetová jednoručná abeceda, Borgova jednoručná prstová abeceda a dvojručná prstová abeceda.  

Na Slovensku sa používa tak jednoručná, ako  aj dvojručná prstová abeceda. 
  • Jednoručná abeceda je viac rozšírená vo svete, učia sa ju aj mladší nepočujúci v školách pre žiakov so  sluchovým postihnutím. 
  • Dvojručnú prstovú abecedu viac používajú starší nepočujúci, nakoľko je pomalšia, a teda jej vnímanie je ľahšie. Je viac zrozumiteľná a zreteľnejšia. Aj keď je táto abeceda pomalšia, používa sa na seminároch a prednáškach pre jej lepšiu viditeľnosť a zrozumiteľnosť.