Vytvorené: pred 5 rokmi

Komunikačné techniky

Svet je postavený na komunikácii. Schopnosť komunikovať, dorozumievať sa medzi sebou sa stala základom ľudskej kultúry. Dnes komunikujeme rôznym spôsobom, rôznymi formami, nie je problém dohovoriť sa v reálnom čase cez celú zemeguľu.

Základom všetkej komunikácie, základným dorozumievacím prostriedkom je reč.  Vďaka nej môžeme nadväzovať nové vzťahy. Niekedy je však potrebné v dorozumievaní v rámci interpersonálnych vzťahov využiť aj rôzne iné - alternatívne formy komunikácie, či podporné alebo kompenzačné prostriedky.