Vytvorené: pred rokom
Komunikačné techniky
Svet je postavený na komunikácii. Schopnosť komunikovať, dorozumievať sa medzi sebou sa stala základom ľudskej kultúry. Dnes komunikujeme rôznym spôsobom, rôznymi formami, nie je problém dohovoriť sa v reálnom čase cez celú zemeguľu.

Základom všetkej komunikácie, základným dorozumievacím prostriedkom je reč.  Vďaka nej môžeme nadväzovať nové vzťahy. Niekedy je však potrebné v dorozumievaní v rámci interpersonálnych vzťahov využiť aj rôzne iné - alternatívne formy komunikácie, či podporné alebo kompenzačné prostriedky. 
O nás Tipy Podmienky