Vytvorené: pred 2 rokmi

Brailovo písmo

Braillovo písmo je písmo používané zrakovo postihnutými ľuďmi. Je tvorené šiestimi  bodmi, ktoré pomocou rôznych kombinácií vytvárajú písmeno. Body sú vyrazené plasticky do papiera, takže sú dobre rozpoznateľné hmatom. Braillov systém bodového písma je objavom, ktorý umožňuje nevidiacim a slabozrakým ľuďom písať, čítať a vzdelávať sa. 

Francúz Louis Braille, ktorý je tvorcom písma sa považuje za zakladateľa v oblasti komunikácie nevidiacich písmom. Slovenský systém Braillovho písma vytvoril prvý riaditeľ a zakladateľ ústavu pre slepcov v Levoči Adolf Fryc. Doplnil do pôvodného Braillovho písma naše špecifické slovenské písmená dz, dž, ŕ, ó, ä, ĺ, f. 

V súčasnosti sa používa Braillovo písmo takmer v nezmenenej podobe a doposiaľ všetky pokusy o jeho nahradenie rôznymi inými technikami boli neúspešné.

Ako sa využíva
Zapisuje troma spôsobmi:

  • Ručné písanie na tabuľkách s bodkovaním – na písanie sa používa tabuľka, ktorá sa skladá z dvoch plastových alebo kovových dosiek. Medzi ne sa vloží papier na písanie. Horná doska má okienka do ktorých sa vpichujú body. Bodkovadlom sa Braillovo písmo vybodáva do tvrdšieho papiera. Na tabuľku sa píše negatív, po vybratí papiera sa písmo číta ako pozitív.

  • Ručné písanie na mechanických písacích strojoch – kvalitu a rýchlosť písania nevidiacich zvyšujú  písacie stroje, špeciálne uspôsobené na Braillovo písmo. U nás sa používal mechanický Pichtov stroj, ktorý zostrojil Picht, riaditeľ berlínskeho ústavu pre nevidiacich. Pichtov stroj má 7 klávesov - šesť určených na písanie, siedmy sa používa ako medzerník medzi slovami. Stroj je uspôsobený tak, že umožňuje písať len jednou rukou, druhou rukou môže píšuci čítať pomocou hmatu odpisovaný text alebo ňou môže kontrolovať písaný text. 

  • Tlač na počítačových tlačiarňach – dnes v modernej počítačovej dobe sú k dispozícii tlačiarne, ktoré tlačia text v Braillovom písme. Text musí byť vopred pripravený na počítači s príslušným programovým vybavením. Tlačiarne tlačia jednostranne ale i obojstranne. Braillovské tlačiarne predstavujú pokrok vo výrobe časopisov a kníh pre nevidiacich.  Umožňujú v Braillovom písme vytlačiť rýchlo aj rozsiahle texty.