Vytvorené: pred 2 rokmi

Feuersteinova metóda

Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE)  je metóda zameraná na rozvoj kognitívnych zručností detí. Umožňuje nachádzať a rozvíjať učebný potenciál človeka. Autorom tejto metódy je pedagóg a psychológ Reuven Feuerstein. 

Program je určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ale i pre dospelých. Metóda nie je ohraničená hornou vekovou hranicou. Je vhodná aj na rozvoj intelektového potenciálu rodičov aj učiteľov.

Pre koho je vhodná
Ako intervenčný program je táto metóda vhodná najmä pre: 
 
Ako funguje
Metóda vychádza najmä zo skúsenosti tzv. spostredkovaného učenia (spôsob interakcie medzi spostredkovateľom a žiakom) a z pohľadu na organizmus ľudského jedinca ako na otvorený systém schopný zmeny a tiež adaptácie. 
Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva emočné zážitky, skúsenosti a súvisí s mobilitou človeka. Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa.

Program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20 inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na istý špecifický poznávací, učebný deficit. Program je možné použiť individuálne, ale i skupinovo. Všetky cvičenia inštrumentov sú vytvorené tak, že ich náročnosť a zložitosť sa postupne stupňuje. 

Cieľom cvičení je rozvoj učebného (kognitívneho) a emočného potenciálu dieťaťa.
Feuesteinova metóda je metódou, ktorá zvyšuje efektivitu učenia, naučí deti pracovať s chybou a prináša radosť a pokoj do práce. Pri práci s touto metódou je dôraz kladený hlavne na rozvíjanie reči.  Systematicky sa rozvíja slovná zásoba, ale aj obsahovo i formálne presné vyjadrovanie. Podporuje sa vnútorná motivácia žiakov. Účastníci programu sú nabádaní riadiť sa pri každej z úloh mottom inštrumentov: „Nechajte ma chvíľku, ja si to premyslím ...“
Žiaci sú motivovaní spôsobom práce, nie sú hodnotené známkami a nedelia sa na dobrých a zlých. Každé dieťa sa naučí prijímať podiel zodpovednosti za svoje učenie. Každému je umožnené stať sa úspešným. Deti sú stimulované otázkami a program rešpektuje osobnostné tempo každého žiaka. 

Program rozvíja:
 •  osobnosť dieťaťa,
 •  samostatnosť dieťaťa,
 •  upevňuje sebadôveru,
 •  vnútornú motiváciu,
 •  slovnú zásobu a vyjadrovanie,
 •  schopnosť konať uvážlivo a nie impulzívne,
 •  lepšiu orientáciu vo vlastnom živote,
 •  schopnosť učiť sa v súvislostiach.
 •  spoluprácu s druhými deťmi,
 •  vzájomné počúvanie sa,
 •  toleranciu a rešpektovanie názorov iných,
 •  poznávacie schopnosti,
 •  spôsoby uvažovania,
 •  kritické myslenie,
 •  systematické myslenie.