Vytvorené: pred rokom
Reedukačné programy
Do tejto časti sa budeme snažiť zahrnúť všetky viac alebo menej známe metodiky, techniky, cvičenia s rôznym zameraním, ktoré sa dnes využívajú alebo dajú využiť v bežnej každodennej praxi špeciálneho pedagóga. 
O nás Tipy Podmienky