Vytvorené: pred 5 rokmi

KUMOT

Program KUMOT patrí do skupiny programov Dr.Kuncovej (KUPOZ, KUPREV, KUPUB). Je to skupinový program pre rozvoj motoriky a sociálnych zručností. Program je určený pre deti od 5 do 8 rokov a je vhodný najmä pre deti nesmelé, motoricky či sociálne neobratné, alebo deti s ADHD/ADD
 
Ako funguje
Celý program pozostáva z 10 stretnutí, na ktorých si deti precvičujú jemnú a hrubú motoriku a sociálne správanie. Striedajú sa činnosti individuálne, párové a skupinové, v ktorých si dieťa osvojuje vodcovskú pozíciu, schopnosť podriadiť sa vedeniu druhých i skupinovú spoluprácu. Dôraz je kladený najmä na rozvoj sociálnych kompetencií, deti si dávajú vzájomnú spätnú väzbu, ale aj návrhy možných spôsobov, ako v daných situáciách reagovať. 

Stretnutia sú pod vedením obvykle dvoch vyškolených odborníkov a prebiehajú 1x týždenne po dobu 60 minút. Na týchto stretnutiach nie sú prítomní rodičia detí. Program je hravý a využíva mnoho veselých pesničiek. Po ukončení celého programu sa odborník (psychológ, špeciálny pedagóg) individuálne stretáva s rodičom každého dieťaťa za účelom zhodnotenia jeho priebehu a poskytnutia spätnej väzby.
 
Čo posilňuje
  • otvorenejšiu komunikáciu dieťaťa,
  • hrubú motoriku,
  • ovládanie hovoridiel,
  • verbálne aj neverbálne vyjadrovanie citov dieťaťa,
  • ovládanie impulzov
  • prosociálne správanie