Vytvorené: pred 2 rokmi

KUPOZ

Program KUPOZ vypracovala klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová za účelom rozvoja  pozornosti u detí. Program je určený pre deti mladšieho školského veku od 8 do 12 rokov. 
Zameraný je najmä na rozvíjanie sluchového a zrakového vnímania, sluchovej a zrakovej pamäte, schopnosti koncentrácie pozornosti, logické myslenie a vyjadrovacie schopnosti. 
 
Pre koho je vhodný
Obvykle sa program s úspechom využíva najmä pre deti:
 
Ako funguje
Hravým spôsobom trénuje návyky pozornosti, priestorových vzťahov, pojmového myslenia či psychomotorického tempa.
Základom programu je práca v domácom prostredí, založený je na spolupráci rodiča a dieťaťa, kedy rodič s dieťaťom pracuje s pripravenými pracovnými listami pod metodickým vedením zaškoleného odborníka (psychológa či špeciálneho pedagóga) a nasleduje jeho odporúčania.  

Trvanie programu je 15 týždňov, kedy rodič spolu s dieťaťom pracuje denne približne 15 – 20 minút. Dôležitá je pozitívna motivácia dieťaťa pre prácu, kladenie dôrazu na udržanie a prenášanie pozornosti. Rodič v dohodnutých intervaloch (napr. každých 14 dní) príde na konzultačné stretnutie s odborníkom, kedy sa oboznámi s ďalším postupom v programe. Jednotlivé úlohy majú stúpajúcu náročnosť, niektoré sú časovo limitované. Dieťa sa takto učí pracovať s časovým limitom, zvyknúť si na časové obmedzenie v situáciách, ktoré ho neohrozujú. Úspech programu spočíva už vo vykonaní zadaných úloh a nie v ich riešeniach. 
 
Čo posilňuje
  • pozitívnu komunikáciu a vzťah medzi dieťaťom a rodičom,
  • psychomotorické tempo,
  • výkon v koncentrácii pozornosti dieťaťa,
  • sebavedomie dieťaťa,
  • emočné vyladenie pri prístupe k pravidelnej práci,
  • odbúranie stresu z časového limitu,
  • celkové zlepšenie školského výkonu 
  • podporuje učenie sa pravidelnosti vykonávania cielenej činnosti