Vytvorené: pred 2 rokmi

KUPREV

Program KUPREV je primárne preventívny program určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku od 4 do 8 rokov. Tak ako programy KUPOZKUMOT a KUPUB aj tento program vypracovala klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová. 

Jeho cieľom je uľahčiť deťom vstup do spoločenského života, rozvíjať rečové schopnosti, získať informačnú a sociálnu orientáciu, vymedziť vlastnú osobnosť či zažiť bezproblémový štart povinnej školskej dochádzky. Program rešpektuje všetky špecifiká vývinového obdobia dieťaťa, najvhodnejší je však v období pred vstupom do školy. 
 
Pre koho je vhodný
Program sa úspešne využíva najmä pre deti:  
 
Ako funguje
Program je zostavený pre dvojicu dieťa-rodič a významným spôsobom tak prehlbuje základné prirodzené vzťahy a väzby v rodine Tvorí ho 18 na seba nadväzujúcich tém z bežného života detí. Každá lekcia poskytuje najskôr základné informácie, ktoré sú napísané vo forme rozprávania rodiča dieťaťu. Na každú tému je vyhradený cca 1 týždeň, presná časová hranica však v prípade tohto programu nie je určená. 

Ťažisko spočíva najmä v domácej príprave, program realizujú doma rodičia s dieťaťom pod odborným metodickým dohľadom psychológa alebo špeciálneho pedagóga. Program je dostatočne pružný a dá sa prispôsobovať aktuálnej situácii dieťaťa i rodinným zvykom. V prípade potreby sa dajú jeho časti niekoľko krát opakovať so stúpajúcou náročnosťou. Pre dieťa je spracovaný zaujímavou formou, využíva bežné nástroje komunikácie a spolupráce, ako rozhovor, hru, kreslenie, spievanie, lepenie, vystrihovanie a iné typické detské činnosti. 
 
Čo posilňuje
  • komunikáciu a rečové schopnosti dieťaťa,
  • vzťah medzi dieťaťom a rodičom,
  • orientáciu v bežných sociálnych situáciách,
  • informačnú orientáciu k daným témam,
  • informácie o vlastnej osobe a rodinných vzťahoch 
  • orientáciu v čase a v priestore,
  • bezproblémovú adaptáciu na školu,
  • zdravý vývin osobnosti a lepšiu kvalitu života dieťaťa.