Vytvorené: pred 5 rokmi

Príprava na plnenie povinnej školskej dochádzky

Nástupom do školy sa pre dieťa začína nové obdobie jeho života – bude školákom! 

To, ako dieťa "odštartuje" svoju školskú kariéru bude rozhodujúce pre celý jeho ďalší školský život. Obyčajne sa všetky deti na školu tešia. Po prvý krát sa cítia byť „veľké“.  S pocitom dôležitosti, s očakávaním v dušičke a so zvedavosťou v očiach kráčajú do školy v sprievode svojich rodičov, často nič netušiac, čo ich to vlastne čaká. 

Rodičia však vedia, že prichádza nová kapitola v živote ich dieťaťa.  Že nielen ich deti, ale aj ich samých čaká radikálna životná zmena. Namiesto hrovej voľnosti – povinnosti a menej času na zábavu. Namiesto hračiek – zošity a úlohy. Namiesto „môžem“ – „musím“. Celkom sa zmení jeho režim, pribudnú povinnosti, ostane mu menej času na zábavu, na hry.

Rodičia často cítia obavu a neistotu: Ako to naše dieťa zvládne? Bude sa mu v škole páčiť? Zvládne byť väčšinu dňa bez rodiny? Nájde si kamarátov? Bude úspešné? Ako bude písať, čítať? Pôjde mu matematika? Naučí sa všetko, čo sa bude na vyučovaní preberať?  Bude sa vedieť sústrediť? Je vôbec na všetky tieto nároky pripravené? 

V súvislosti s nástupom do školy sa tak hovorí o školskej spôsobilosti., resp.aj o školskej zrelosti či pripravenosti dieťaťa po stránke fyzickej, psychickej, emocionálnej aj sociálnej. Nezrelosť dieťaťa pre školu môže byť aj signálom rizík porúch učenia či porúch pozornosti