Vytvorené: pred 2 rokmi

KUPUB

Program KUPUB je programom zo skupiny programov Dr.Kuncovej (KUPOZ, KUPREV, KUMOT). Je preventívnym a rozvojovým skupinovým programom,  určený pre adolescentov vo veku od 12 do 15 rokov. Je vhodný pre ranú pubertálnu mládež bez zjavných ťažkostí, ale aj pre deti s rôznymi ľahkými mozgovými dysfunkciami. 
 
Ako funguje
Cieľom programu je prevencia pred negatívnym prežívaním bežných životných ťažkostí a zlepšenie kvality života dospievajúcich. 
Pozostáva z 10. lekcií, pričom každé stretnutie je rozdelené do 3. častí – informatívna, praktická a relaxačná. Pod vedením odborníka si skupina dospievajúcich rozvíja svoju životnú skúsenosť, nacvičujú si jednotlivé prvky správania, oboznamujú sa s relaxačnými cvičeniami a diskutujú na rôzne životné témy. Skupina prebieha obvykle 1x týždenne po dobu 60 minút. Na týchto stretnutiach nie sú prítomní rodičia dospievajúcich.
 
Čo posilňuje
  •  komunikáciu s okolím,
  •  rovesnícke vzťahy, 
  •  prosociálne správanie, 
  •  primerané zvládnutie problémových situácií,
  •  schopnosť relaxácie,
  •  informovanosť v dôležitých životných oblastiach