Vytvorené: pred 4 rokmi

Happy neuron Brain Jogging

PC program, ktorý sa dá zakúpiť na CD nosiči – HAPPYneuron BrainJogging. Na odporúčanie logopéda, psychológa alebo neurológa, pre oblasť školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb sa dá zakúpiť s výraznou zľavou.

Na čo sa využíva
Pre školské účely je vhodný ako podporný program najmä na tréning kognitívnych funkcií (napr. pozornosti, pracovnej pamäti detí a žiakov – schopnosť udržať informácie a pracovať s nimi, rozvoj exekutívnych funkcií – plánovanie, organizovanie, emocionálna sebaregulácia, podporuje rozvoj vyjadrovacích schopností a porozumenie reči, rozvoj priestorovej orientácie a vnímania...) najmä ako podporná metóda pre deti s VPU a poruchami aktivity a pozornosti – ADD/ADHD.

Ako funguje
S tréningom sa začína od úrovne, ktorú dieťa bezpečne zvládne, s postupným zvyšovaním náročnosti tak, aby nedochádzalo k frustrácii z neúspechu. K správnemu nastaveniu tréningového programu pomáha diagnostika aktuálnej úrovne kognitívnych funkcií dieťaťa pred začatím tréningu. Keďže dôležitou podmienkou tréningu je vôľa a aktivita žiaka, je potrebné tréning vykonávať pod dohľadom dospelého (špeciálny pedagóg, psychológ, rodič).