Vytvorené: pred 5 rokmi

Tréning kognitívnych schopností

Pojmom kognitívne schopnosti  sa označuje celý súbor funkcií, ktoré nám pomáhajú poznávať okolitý svet, vďaka ktorým sa môžeme efektívne učiť, efektívne vykonávať činnosti, sú zodpovedné za všetko, čo vieme. Po slovensky povedané sú to naše poznávacie schopnosti.

Čo patrí do kognitívnych schopností
Patrí tu napr. pamäť, pozornosť, myslenie, plánovanie, organizovanie, úsudok, schopnosť riešiť problémy, porozumieť a používať reč, vyjadrovať sa. 
Súhrnne povedané sú to všetky funkcie, ktoré zodpovedajú za naše prijímanie informácií, ich spracovanie a prezentáciu výsledkov. 

Tréning kognitívnych schopností je teda každý tréning, ktorý umožňuje posilňovať tieto poznávacie funkcie nad rámec každodenných bežných činností. V tréningu ide o špeciálne zacielené cvičenia a iné aktivity, ktoré aktivizujú, stimulujú ich rozvoj a podporujú ich udržiavanie.  Cvičenia sú realizované vždy podľa individuálnych schopností, s individuálnym prístupom k  stimulácii oslabených oblastí mozgu. 

Takéto cvičenia sú potrebné nie len pre deti, ktoré majú ťažkosti s učením či celkovým nadobúdaním vedomostí, ale sú vhodné aj pre dospelých. Pravidelným mentálnym cvičením človek stimuluje, rozvíja a udržiava svoje kognitívne schopnosti, čím zabezpečuje ich zlepšovanie, rozvoj, dokáže ich udržať, ale aj predchádza ich zhoršovaniu či spomaľovaniu. 
Kognitívny tréning pôsobí ochranne a preventívne v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodegeneratívnych procesov. 

Pri tréningu kognitívnych funkcií sa obvykle do aktivít zapájajú tie časti mozgu, ktoré pri rutinných, bežných každodenných činnostiach nie sú používané na požadovanej úrovni a ktoré by mali udržiavať mozog v stave vysokej výkonnosti. Pre mozog je takáto aktivita rovnako dôležitá, ako fyzická aktivita pre svaly.